Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 3.5.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Hallinnon toimitilojen keskittäminen, Nimbustalon hankesuunnitelman hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Nimbustaloon rakennettavia toimitiloja koskevan hankesuunnitelman liitteineen.

Tontin osien luovuttaminen, Taidetehtaan rantakorttelit Kesko Oyj

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki päättää myydä Kesko Oyj:lle seuraavat määräalat Taidetehtaan rantakorttelien hyväksytyn asemakaavan mukaisen korttelin 449 tontin 5 muodostamiseksi:
• noin 3 522 m² suuruinen määräala tontista 638-22-450-1
• noin 21 m² suuruinen määräala tontista 638-22-457-2
• noin 1 512 m² suuruinen määräala kiinteistöstä 638-22-9901-1
• noin 200 m² suuruinen määräala kiinteistöstä 638-22-9902-1

Kauppahinta on 2 500 000 euroa. Lisäksi peritään muut kauppakirjassa esitetyt kustannukset. Myyntipäätös on voimassa 8 kuukautta sen saatua lainvoiman.

Kevin Servin jätti pöytäkirjamerkinnän asiassa: ”Edellytän, että liikennejärjestelyjen sujuvuus varmistetaan ja hotellihankkeen toteutumisesta pidetään ehdottomasti kiinni.”

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.