Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 3.5.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Koncentrering av förvaltningslokaler, godkännande av projektplanen för Nimbushuset

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen om verksamhetslokaler som ska byggas i Nimbushuset.

Överlåtelse om tomtdelar, strandkvarteren vid Konstfabriken, Kesko Abp

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad beslutar sälja följande outbrutna områden till Kesko Abp för att bilda tomt 5 i kvarteret 449 enligt den godkända detaljplanen för strandkvarteren vid Konstfabriken:

• ett outbrutet område på ca 3 522 m² av tomten 638-22-450-1
• ett outbrutet område på ca 21 m² av tomten 638-22-457-2
• ett outbrutet område på ca 1 512 m² av fastigheten 638-22-9901-1
• ett outbrutet område på ca 200 m² av fastigheten 638-22-9902-1

Köpepriset är 2 500 000 euro. Dessutom debiteras övriga kostnader som anges i köpebrevet.

Detta försäljningsbeslut gäller 8 månader efter att beslutet har vunnit laga kraft.

Kevin Servin lämnade en protokollsanteckning i ärendet: ”Edellytän, että liikennejärjestelyjen sujuvuus varmistetaan ja hotellihankkeen toteutumisesta pidetään ehdottomasti kiinni.”

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.