Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 30.3.2020

Tilinpäätös 2019

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen omalta osaltaan ja sitoutui allekirjoittamaan tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen laatimista varten. Kaupunginhallitus oikeutti rahoitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia tarkistuksia ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä.

Digiohjelma 2020-2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä digiohjelman vuosille 2020-2023. Digiohjelman kolme teemaa ovat ”Tietoon perustuvat päätökset”, ”Palvelun laatu & työn tehokkuus” sekä ”Sähköinen kohtaaminen”. Jokainen teema sisältää laajan valikoiman kunnianhimoisia toimenpiteitä, joilla tähdätään strategian mukaisesti digitalisaation kärkeen. 

Vastaus tarkastuslautakunnan pyyntöön koskien A-asuntojen omistajaohjausta ja konsernivalvontaa

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa A-asuntojen omistajaohjausta ja konsernivalvontaa koskevan selvityksen tarkastuslautakunnalle kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Lausuntoon tehtiin kaksi muutosta:

  • Sivulta 4 otetiin pois sana ”erityisen”: ”A-yhtiöiden velka lasketaan kaupunkikonsernin velkamäärään, joten A-yhtiöiden velka muodostaa kaupungille erityisen riskin, jota tulee seurata jatkossakin tarkkaan.”
  • Lausuntoon lisättiin lause: ”Tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus kuulla kokouksessaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaa tai toimivaa johtoa samoin kuin kaupunginjohtajaa, kaupunginhallituksen puheenjohtajaa tai rahoitusjohtajaa siinä laajuudessa kuin lautakunta pitää sitä tarpeellisena.”

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.