Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 7.9.2020

Porvoon pyöräliikenteen edistämisohjelma

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Outi Lankia, Bodil Lund, Anders Rosengren, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki) – 3 (Jari Oksanen, Pehr Sveholm, Jaakko Westerlund) 1 tyhjä (Mirja Suhonen) hyväksyä pyöräliikenteen edistämisohjelman Markku Välimäen muutosesityksen mukaisesti. Infrastruktuurin top-10 kehittämiskohteista poistettiin toimenpide 9 sivulta 36 (Mannerheiminkadun sillan pyöräliikenteen järjestelyt, pyöräliikenteen järjestelyiden kehittäminen Porvoonjoen sillalla). Kaupunginjohtaja lisäsi kokouksessa päätösesitykseen seuraavan lauseen: ”Pyöräilyn edistämistoimenpiteiden toteutuksesta päätetään määrärahojen puitteissa hallintosäännön mukaisesti erikseen kaupunkikehityslautakunnassa.”

Pyöräliikenteen edistämisohjelma painottuu tässä vaiheessa infrastruktuurin kehittämiseen. Infrastruktuurin, eli olosuhteiden kehittämisen on todettu sekä Suomessa että kansainvälisesti olevan pyöräilyn houkuttelevuuden edistämisen kulmakivi. Edistämisohjelmaa laajennetaan muiden pyöräilyn edistämisen kannalta tärkeiden tekijöiden osalta keväällä 2021.

Porvoon kaupunki on strategiassaan päättänyt profiloitua kestävän liikkumisen kaupungiksi ja kehittyä toimivaksi arkipyöräilykaupungiksi, jossa pyörällä pääsee vaivattomasti töihin, ostoksille ja harrastuksiin. Pyöräliikenteen olosuhteiden parantaminen on noussut keskeisesti esiin myös kaupungin ilmasto- ja liikuntaohjelmissa.

Porvoossa on paljon potentiaalia ja hyvät edellytykset pyöräliikenteen edistämiseksi. Vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen tietojen perusteella Porvoossa tehdään päivittäin noin 8600 pyörämatkaa ja samaan aikaan tehdään yli 30 000 alle 5 kilometrin mittausta henkilöautomatkaa. Lisäksi yli 70 prosenttia väestöstä asuu alle 5 kilometrin etäisyydellä Porvoon keskustasta. Merkittävä osa matkoista on siis pituudeltaan sellaisia, joilla pyöräily on varteenotettava kulkumuoto myös ajallisesti.

Vastaus keskustan pysäköintiä koskevaan valtuustoaloitteeseen

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 8 – (Elin Blomqvist-Valtonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Jari Oksanen, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Pehr Sveholm, Jaakko Westerlund,) 5 (Jaakko Jalonen, Outi Lankia, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki) antaa vastauksen Jarmo Grönmanin valtuustoaloitteeseen kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Äänestyksessä hävisi Outi Lankian esitys. Outi Lankia esitti, että ”selvitetään pienempää rajattua aluetta, jolla ilmainen pysäköinti rajatun ajan. Huomioidaan tämän vuoden pysäköintitulot”.

Nina Uski esitti asian käsittelyn aikana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Jari Oksanen, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Pehr Sveholm, Jaakko Westerlund) – 4 (Outi Lankia, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki) jatkaa asian käsittelyä.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.