Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 7.9.2020

Program för att främja cykeltrafiken i Borgå

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med rösterna 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Outi Lankia, Bodil Lund, Anders Rosengren, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki – 3 (Jari Oksanen, Pehr Sveholm, Jaakko Westerlund) 1 tom (Mirja Suhonen) godkänna programmet för att främja cykeltrafiken i Borgå enligt Markku Välimäkis ändringsförslag. Man tog bort åtgärd 9 från top-10 utvecklingsåtgärder för infrastruktur från sidan 36 (Regleringar av cykeltrafiken på Mannerheimgatans bro, utveckling av cykeltrafikens regleringar på Mannerheimgatans bro). Stadsdirektören tillade följande sats till sitt förslag under mötet: ”Beslut som gäller implementering av programmet för att främja cykeltrafiken fattas separat i stadsutvecklingsnämnden inom budgetanslag enligt förvaltningsstadgan.”

I detta skede betonas utvecklingen av infrastrukturen i programmet för att främja cykeltrafiken. Det har konstaterats både i Finland och utomlands att utvecklingen av infrastrukturen, dvs. förhållandena, är det viktigaste för att göra cykeltrafiken mer lockande. Programmet för främjande utvidgas på våren 2021 med övriga faktorer som är viktiga för främjande av cykeltrafiken.

Enligt sin strategi har Borgå stad beslutat profilera sig som en stad för hållbara färdsätt och att utvecklas som en stad med fungerande vardagscykling där det är lätt att cykla till arbetet, affärer och hobbyer. Förbättringen av cykeltrafikens förhållanden har blivit en central del också av stadens klimat- och idrottsprogram.

I Borgå finns mycket potential och goda förutsättningar för att främja cykeltrafiken. Enligt en undersökning om persontrafiken (2016) görs det i Borgå dagligen cirka 8 600 cykelresor och samtidigt över 30 000 bilresor som är under 5 kilometer långa. Dessutom bor över 70 % av invånarna under 5 kilometer från Borgå centrum. En stor del av resorna är alltså så korta att cyklingen är ett bra alternativ, också med beaktande av tiden.

Svar på fullmäktigemotion om parkering i centrum

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med rösterna 8 – (Elin Blomqvist-Valtonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Jari Oksanen, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Pehr Sveholm, Jaakko Westerlund) 5 (Jaakko Jalonen, Outi Lankia, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki) ge ett svar på Jarmo Grönmans motion enligt stadsdirektörens förslag. I omröstningen förlorade Outi Lankias förslag. Outi Lankia föreslog att: ”selvitetään pienempää rajattua aluetta, jolla ilmainen pysäköinti rajatun ajan. Huomioidaan tämän vuoden pysäköintitulot”.

Nina Uski föreslog under behandling av ärendet att ärendet återremitteras för ny behandling. Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med rösterna 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Jari Oksanen, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Pehr Sveholm, Jaakko Westerlund) – 4 (Outi Lankia, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki) fortsätta behandlingen av ärendet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen