Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee Albert Edelfeltin koulun rakennustöiden reklamaatiota

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 10. helmikuuta Albert Edelfeltin koulun rakennustöiden reklamaatiota. Kaupunki on tilannut asiasta selvityksen ulkopuoliselta asiantuntijalta. Selvitys osoittaa, ettei asian käsittelyä kannata viedä eteenpäin. Tämä on myös kaupunginjohtajan päätösesitys.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 10. helmikuuta Albert Edelfeltin koulun rakennustöiden reklamaatiota. Kaupunki on tilannut asiasta selvityksen ulkopuoliselta asiantuntijalta. Selvitys osoittaa, ettei asian käsittelyä kannata viedä eteenpäin. Tämä on myös kaupunginjohtajan päätösesitys.

Porvoon kaupunki teki toukokuussa 2019 reklamaation vuonna 2009 valmistuneen Albert Edelfeltin koulun rakennustöistä. Rakennuksen kuntotutkimuksessa vuonna 2019 todettiin korjaustarpeita ja puutteita, joista osa voi johtua rakennusaikaisista tapahtumista.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on käynyt läpi rakennusaikaisen dokumentaation ja toteaa, että niistä tehtyjen havaintojen perusteella ei voida suoraan todeta työmaan kosteudenhallinnan- ja/tai rakennesuunnitelmapuutteiden sisäilman laatua heikentävien kosteusvaurioiden syy-yhteyttä. Läpikäynnissä todetaan, että sääsuojauksen, kosteudenhallinnan ja suunnitelmien kanssa oli haasteita useaan otteeseen työmaa-aikana.

– Dokumentaation mukaan haasteita oli esimerkiksi vuoden 2008 marraskuun lumimyräkän jälkeen, kun sen aikaiset sääsuojaukset pettivät ja rakennus oli sisältäkin lumen peitossa. Kaupungin rakennustöiden valvoja reagoi tilanteeseen, asioita käytiin läpi urakoitsijan kanssa ja parannuksia ja korjauksia tehtiin, muun muassa homehtuneita kipsilevyjä vaihdettiin uusiin. Voi olla mahdotonta osoittaa, että tämän kaltaisissa tilanteissa korjaavat toimenpiteet eivät olisi olleet riittäviä tai että kaupungilla ei olisi ollut kaikkea olennaista tietoa työmaa-ajasta ottaessaan vastaan rakennusta, toteaa toimitilajohtaja Mikko Silvast.

– Asian ajaminen oikeusteitse olisi haastavaa ja kallista, ja on hyvin epätodennäköistä, että rakennusurakoitsijalta saataisiin korvauksia. Todistustaakka on kaupungilla, jonka pitäisi näyttää toteen urakoitsijan törkeä tuottamus, ja lisäksi osoittaa, että kaupungilla ei olisi ollut mahdollisuutta havaita virheitä, sanoo kaupunginlakimies Olli Ojanperä.

Kaupunki on vuodesta 2015 alkaen kiinnittänyt erityistä huomiota rakennustyömaiden laadun varmistukseen ja terveelliseen rakentamiseen. Muun muassa kaikki katto- ja julkisivutyöt tehdään sääsuojan alla, Terve talo -asiantuntija käy läpi rakennussuunnitelmat ja tekee valvontakäyntejä työmaa-aikana, ja rakennuksen tiiveys mitataan ennen valmistumista.

Albert Edelfeltin koulun korjaukset ovat käynnistyneet. FCG:n arvion mukaan kuntotutkimuksessa havaittujen puutteiden korjaus maksaa noin 1,8 miljoonaa euroa. Korjauksen yhteydessä tehdään myös ylläpitokorjauksia, joiden osuus korjauksista on noin 360 000 euroa.

Lisätietoja:
kaupunginlakimies Olli Ojanperä
olli.ojanpera@porvoo.fi
puh. 050 574 8018

toimitilajohtaja Mikko Silvast
mikko.silvast@porvoo.fi
puh. 040 825 1570