Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee henkilöstön palkitsemista

Kaupunginhallitus käsittelee 12. huhtikuuta kaupungin henkilöstön palkitsemista koronavuoden 2020 arvokkaasta työpanoksesta ja sitoutuneisuudesta.

Kaupunginhallitus käsittelee 12. huhtikuuta kaupungin henkilöstön palkitsemista koronavuoden 2020 arvokkaasta työpanoksesta ja sitoutuneisuudesta.

– Viime vuosi oli Porvoon kaupungin henkilöstölle poikkeuksellinen ja kuormittava koronaepidemian vuoksi. Työn tekemisen tavat muuttuivat ja henkilöstöltä edellytettiin mukautuvaisuutta, joustavuutta ja valmiutta ottaa käyttöön uusia työvälineitä. Etätyöhön ja etäopetukseen siirtyminen, koronaepidemian ehkäisy- ja jäljitystyö, lisääntynyt varallaolotarve ja palveluiden siirtyminen etä- ja verkkopalveluiksi muuttivat työskentelyä ennen näkemättömällä tavalla, kuvaa henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari. 

– Tästä kiitokseksi esitämme, että kaupungin henkilöstöä palkitaan antamalla kullekin yksi ylimääräinen vapaapäivä tai sadan euron arvosta virikeseteleitä, Kalliosaari jatkaa.

Ylimääräinen vapaapäivä tai virikesetelit on tarkoitus antaa kaikille niille, joiden palvelussuhde on ollut voimassa yhtenä tai useampana jaksona yhteensä vähintään kuukauden ajan viime vuoden aikana, ja joiden palvelussuhde on voimassa 1.4.2021.

Vapaapäivä pidettäisiin esimiehen kanssa sovittuna aikana ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä.  Vapaapäivän ajankohdasta neuvotellaan esimiehen kanssa, ja se voidaan pitää esimerkiksi loman tai muun vapaan yhteydessä. Vapaapäivän sijaan toimialojen ja liikelaitosten työntekijät saavat halutessaan valita 100 euron arvosta virikeseteleitä. Virikesetelit maksaa täysin työnantaja.

– Toivomme, että virikeseteleitä käytettäisiin erityisesti paikallisesti, kun liikunta- ja kulttuuritapahtumia jälleen on tarjolla, mutta toki ne käyvät maksuvälineenä valtakunnallisestikin, Kalliosaari kertoo.

Ylimääräisten virikeseteleiden lisäksi henkilöstöllä on edelleen käytössä virike-etu, jossa työntekijä saa ostaa 100 euron arvosta virikeseteleitä maksamalla niistä itse 50 euroa.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palkitsemiskäytännöt poikkeavat hiukan muun henkilöstön palkitsemiskäytännöstä erilaisten työaikajärjestelyiden vuoksi. Pelastuslaitoksen henkilöstö palkitaan virikesetelein.

Kaupungilla on noin 3 600 työntekijää. Yhden ylimääräisen vapaapäivän laskennalliset kustannukset ovat noin 650 000 euroa. Joissain tehtävissä kustannus näkyy menetettynä työpanoksena. Suuressa osassa työpaikkoja kuten opetuksessa, varhaiskasvatuksessa, hoitotyössä, ruokapalvelussa ja tilahuollossa yhdenkin päivän poissaoloa varten on palkattava ulkopuolinen sijainen, ja näillä työpaikoilla ylimääräisestä vapaapäivästä aiheutuu myös ylimääräisiä kustannuksia.