Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee Huhtisen päiväkodin hankesuunnitelmaa

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 7. maaliskuuta Huhtisen päiväkodin hankesuunnitelmaa. Esitys on, että Huhtisen päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma hyväksytään.

Huhtisen päiväkoti on perusparannuksen tarpeessa, ja alueella on tilatarve kuuden päiväkotiryhmälle. Nykyisessä rakennuksessa on tilat neljälle ryhmälle.

Hankesuunnitelmassa on selvitetty vaihtoehtona päiväkodin korvaamista kokonaan uudisrakennuksella. Korjaus- ja laajennushankkeen kokonaiskustannusarvio on 3 186 000 euroa. Päiväkodin korvaaminen kokonaan uudisrakennuksella ja vanhan purkaminen maksaisi noin 5 650 000 euroa. Kaupungin investointisuunnitelmassa on varattu yhteensä 3 200 000 euroa Huhtisten päiväkodin perusparannukseen ja laajennukseen vuosina 2022–2023.

– Teetettyjen kuntoarvoiden, -tutkimusten ja -selvitysten perusteella ei ole löytynyt sellaista riskiä, minkä perusteella perusparannuksen onnistumista voisi epäillä. Rakenteita ja rakennusta päästään tarkemmin avaamaan ja tutkimaan kesäkuussa 2022, kun päiväkoti tyhjenee. Mikäli tällöin löytyy uutta ja ratkaisevasti perusparannuksen laajuutta ja kustannuksia kasvattavaa korjaustarvetta, hankesuunnitelman sisältöä tullaan arvioimaan uudestaan, toimitilajohtaja Mikko Silvast kertoo.

Hankesuunnitelman mukaan nykyisen päiväkodin yhden ryhmän tilat muutetaan ruokailutilaksi, jolloin saadaan keskeisesti sijoittuva ruokatila laajennuksen ja vanhan osan liitoskohtaan. Laajennusosaan sijoitetaan kolmen ryhmän tilat. Yhden ryhmän tilat käsittävät 2-3 ryhmähuonetta, joista yksi varustetaan lepohuoneeksi. Tavoitteena on rakentaa normaalitasoinen päiväkotirakennus kestäviä, hyväksi koettuja rakennusmateriaaleja ja ratkaisuja käyttäen, taloudellisuus ja huollettavuus huomioiden, Terve talo -periaatteita noudattaen.

Tilat suunnitellaan nykyisten pedagogisten tavoitteiden mukaan. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöön kuuluu koko päiväkotirakennus pihoineen ja ympäröivine luontoalueineen. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä ja muuntojoustavia, ja myös eteis- ja käytävätilat ovat monipuolisessa käytössä.

Jos kaupunginhallitus hyväksyy hankesuunnitelman, alkaa suunnitteluvaihe, jonka yhteydessä tehdään tarkempia rakenneavauksia kesän aikana. Suunnitelmilla kilpailutetaan urakat, jonka jälkeen jälkeen rakentamistyöt voisi näillä näkymin alkaa alkuvuodesta 2023.

Lisätietoja:

Mikko Silvast

Toimitilajohtaja

Tommi Mikkeli

Rakennuttajapäällikkö