Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar projektplanen för Huktis daghem

Vid sitt möte den 7 mars behandlar stadsstyrelsen projektplanen för Huktis daghem. Det föreslås att projektplanen för en grundlig renovering och utbyggnad av Huktis daghem godkänns.

Vid sitt möte den 7 mars behandlar stadsstyrelsen projektplanen för Huktis daghem. Det föreslås att projektplanen för en grundlig renovering och utbyggnad av Huktis daghem godkänns.

Huktis daghem behöver grundrenoveras, och området har ett lokalitetsbehov för sex daghemsgrupper. Den nuvarande byggnaden har plats för fyra grupper.

I projektplanen har man undersökt alternativet att ersätta daghemmet helt med en nybyggnad. Den totala kostnaden för renoverings- och utbyggnadsprojektet uppskattas vara 3 186 000 euro. Att ersätta hela daghemmet med en ny byggnad och riva den gamla skulle kosta cirka 5 650 000 euro. Totalt 3 200 000 euro har reserverats i stadens investeringsplan för den grundliga renoveringen och utbyggnaden av Huktis daghem 2022–2023.

– Baserat på konditionsbedömningarna, -undersökningarna och -utredningarna har vi inte hittat någon risk, enligt vilken vi skulle betvivla att den grundliga renoveringen skulle lyckas. Vi kan närmare undersöka och granska konstruktionerna och byggnaden i juni 2022, då daghemmet töms. Om vi då hittar nya och avgörande renoveringsbehov som ökar omfattningen av den grundliga renoveringen och dess kostnader, ska vi bedöma om projektplanen, säger lokalitetsdirektör Mikko Silvast.

Enligt projektplanen ska lokalerna för en grupp i det nuvarande daghemmet byggas om till en matsal, då den nya och centralt belägna matsalen befinner sig vid anslutningspunkten mellan tillbyggnaden och den gamla delen. Lokaler för tre grupper placeras i tillbyggnadsdelen. Lokalerna för en grupp består av 2–3 grupprum, varav ett inreds till vilrum. Syftet är att bygga en normal daghemsbyggnad med hållbara, beprövade byggmaterial och lösningar, med beaktande av lönsamhet och underhållsmässighet och i enlighet med principerna för Terve talo (Sunt hus).

Lokalerna planeras enligt gällande pedagogiska målsättningar. Till lärmiljön för småbarnspedagogiken hör hela daghemsbyggnaden inklusive gårdar och omkringliggande naturområden. Lokalerna ska kunna användas på många sätt och tjäna olika behov med tiden, också tambur- och korridorer är i mångsidig användning.

Om stadsstyrelsen godkänner projektplanen, inleds planeringsfasen i samband med vilken görs närmare konstruktionsöppningar under sommaren. Planerna används för att konkurrensutsätta entreprenaderna, varefter byggarbetena som det nu ser ut kan påbörjas i början av 2023.

Ytterligare information:

Mikko Silvast

Lokalitetsdirektör

Tommi Mikkeli

Rakennuttajapäällikkö