Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee Ilolan koulun, Sannäs skolan ja Jokilaakson koulurakennuksien etenemistä

Kolmen koulunhankkeen etenemistä käsitellään kaupunginhallituksessa maanantaina 12. lokakuuta. Ilolan koulun ja Sannäs skolan hankesuunnitelmat tulevat hyväksyttäviksi, ja Jokilaakson koulun hankintamenettelyä käsitellään vielä kerran.

Kolmen koulunhankkeen etenemistä käsitellään kaupunginhallituksessa maanantaina 12. lokakuuta. Ilolan koulun ja Sannäs skolan hankesuunnitelmat tulevat hyväksyttäviksi, ja Jokilaakson koulun hankintamenettelyä käsitellään vielä kerran.

Ilolan koulun ja Sannäs skolan rakennukset etenevät kohti toteutusta

Ilolan koulun ja Sannäs skolan vuokrattavien koulurakennuksien hankesuunnitelmat ja kustannusarviot ovat valmistuneet, ja kaupunginhallitus ottaa kantaa uudisrakennusten hankinnan ja korjaustöiden suunnittelun käynnistämiseen.

Hankesuunnitelmat on laadittu yhdessä sivistystoimen ja koulujen edustajien kanssa. Suunnitelmissa on huomioitu koulujen pedagogiset tavoitteet ja erityispiirteet. Ilolan koulu mitoitetaan 60 oppilaalle, mutta tarvittaessa tiloihin mahtuu 75 oppilasta. Sannäs skola mitoitetaan 90 oppilaalle, mutta tilat joustavat tarvittaessa 105 oppilaalle.

Molempien koulujen kohdalla tarvittavat uudisrakennukset toteutetaan moduulirakenteisina tiloina ja kaupunki hankkii ne ns. kiinteistöleasing-mallilla viideksi vuodeksi (+ optio 5 + 5 vuotta). Näin tilannetta voidaan arvioida viiden vuoden välein.

Jäljelle jäävien koulurakennusten korjaukset sekä piha-alueiden tarvittavat muutokset toteutetaan kaupungin omana investointina. Ilolan koulua varten talousarvioon varataan noin miljoona euroa vuosille 2020–2021 ja Sannäs skolaa varten 1,7 miljoonaa euroa.

Uusien koulutilojen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana.

Jokilaakson koulun kilpailutus keskeytetään ja käynnistetään uudelleen

Kaupunginhallitus käsittelee myös Jokilaakson koulun uudisrakennuksen hankintaa. Hankinta käynnistettiin 25. syyskuuta, mutta nyt esitetään, että kyseinen hankinta keskeytetään ja käynnistetään uudelleen.

– Tarjousaikana on esitetty kysymyksiä, joiden perusteella hankkeen taloudellista toteutusmallia on tarpeen vielä täsmentää. Näin varmistetaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu sekä yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tarjousten saaminen, kaupunginlakimies Olli Ojanperä kertoo.

Uudessa kilpailutuksessa rahoitusmalliksi määritetään leasing ja rahoittajaksi kuntien omistama Kuntarahoitus Oyj. Leasingmallin valitsemista puoltavat myös taloudelliset perusteet.

– Vaikka kyse on ensi sijassa tarjousten laskentaan ja esittämistapaan liittyvästä teknisestä muutoksesta, edellyttää vastaavanlainen täsmennys korjausilmoituksen sijasta kokonaan uuden hankintailmoituksen julkaisemista, Ojanperä jatkaa.

Keskeytys ei vaikuta aikatauluun, jonka mukaan uudisrakennus valmistuu elokuussa 2021.

Jokilaakson koulu käyttää tällä hetkellä entisten Tuorilan ja Kerkkoon koulujen tiloja. Koulun on jatkossa tarkoitus toimia vain Kerkkoon toimipisteessä. Kerkkoossa sijaitsevan liikuntasalirakennuksen korjaus on käynnissä ja vanhoissa koulurakennuksissa tehdään sisäilmaa parantavia toimenpiteitä syksyn aikana.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Tony Lökfors
puh. 040 544 9037
tony.lokfors@porvoo.fi

kaupunginlakimies Olli Ojanperä
puh. 050 574 8018
olli.ojanpera@porvoo.fi