Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee leirikeskusselvitystä

Virvik tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää monipuolista ympärivuotista leiri- ja kurssikeskustoimintaa sekä matkailijoille ja yrityksille tarkoitettuja majoitus- ja ravintolapalveluja, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Övik soveltuisi sen sijaan paremmin kaupungin asukkaiden merelliseksi virkistysalueeksi monimuotoisine palveluineen ja harrastusmahdollisuuksineen, selviää juuri valmistuneesta Porvoon leirikeskustoiminnan lisäselvityksestä.

Virvik tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää monipuolista ympärivuotista leiri- ja kurssikeskustoimintaa sekä matkailijoille ja yrityksille tarkoitettuja majoitus- ja ravintolapalveluja, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Övik soveltuisi sen sijaan paremmin kaupungin asukkaiden merelliseksi virkistysalueeksi monimuotoisine palveluineen ja harrastusmahdollisuuksineen, selviää juuri valmistuneesta Porvoon leirikeskustoiminnan lisäselvityksestä.

Selvityksessä tarkastellaan Övikiin tai Virvikin sijoittuvan leiri- ja kurssikeskuksen toimintamahdollisuuksia liiketoiminnan ja talouden näkökulmasta kaupunginhallituksen toimeksiannon mukaisesti. Selvityksen on laatinut Tiina Reijonen, jolla on monipuolinen kokemus matkailun ja liiketoiminnan kehittämisestä. Konsultin tukena on toiminut moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu Porvoon kaupungin asiantuntijoita kaupunkikehityksestä, toimitilajohdosta, matkailusta ja nuorisopalveluista sekä Porvoon suomalaisen seurakunnan edustaja.  

Kaupunginhallitus käsittelee selvitystä kokouksessaan 1. kesäkuuta. Kaupunginjohtaja toteaa esityksessään, että Porvoon kaupungin kestävän talouden ohjelman luonnos ei pidä sisällään merkittävää kaupungin omaa investointia tai muuta taloudellista lisäpanostusta leiri- tai kurssikeskustoimintaan. Leiri- ja kurssikeskuksen valmistelua tulisi jatkaa ottaen huomioon kestävän talouden ohjelman rajoitteet.  

Kaupunginjohtaja esittää, että Övikiin ei rakennettaisi uutta kurssi- ja leirikeskusta, vaan palvelut ostettaisiin ulkopuoliselta palveluntuottajalta, tai vaihtoehtoisesti leiri- ja pienryhmätoimintaa varten kunnostettaisiin kohteita Virvikissä ja Skepparsissa.  Övikin leirikeskuksen huonokuntoiset ja sisäilmaongelmista kärsivät rakennukset purettaisiin, ja Övikin alue varattaisiin jatkossa yleiseen virkistykseen. 

Virvik – uusi vahva vetovoimatekijä matkailulle  

– Pitkäaikaisen matkailu- ja majoitusalan kokemuksellani suosittelen vahvasti, että mikäli uusi leirikeskus rakennetaan, Virvik valitaan leiri- ja kurssikeskustoiminnan sekä matkailun kehittämisen kohteeksi. Virvik mahdollistaa leiritoiminnan ympärivuotisen kasvun, monipuolisemman liiketoimintakonseptin ja taloudellisesti kannattavan laajemman yritystoiminnan. Virvikin alueesta voi kehittyä uusi ja vahva vetovoimatekijä Porvoon kaupungin matkailulle niin koti- kuin ulkomaanmarkkinoilla, Tiina Reijonen toteaa. 

Virvikin alueen vahvuus on erittäin suuri luontoalue ja pitkä uimaranta sekä alueella jo olemassa olevat palvelut, kuten golf- ja frisbeegolfradat. Laaja alue soveltuu yhtä aikaa monen eri ryhmän käyttöön. Alueelle voi houkutella myös uusia kohderyhmiä, esimerkiksi pääkaupunkiseudun yrityksiä ja järjestöjä sekä kotimaisia ja venäläisiä, saksalaisia ja kiinalaisia matkailijoita – unohtamatta kaupungin ja seurakunnan leirejä sekä alueen yhdistysten ja yritysten tilaisuuksia.  

Myös kustannus- ja tuottolaskelmat puoltavat leiri- ja kurssikeskustoiminnan siirtämistä Virvikiin. Virvikissä tilojen kunnostamiskustannukset olisivat 1,3 miljoonaa euroa, kun Övikissä uuden kurssi- ja leirikeskuksen rakentamiskustannukset olisivat 4,4 miljoonaa euroa. Vuosituotto vuodepaikkaa kohti olisi Virvikissä korkeampi, vaikka majoituskapasiteettia olisi hiukan vähemmän kuin Övikissä. 

–  On lähes mahdotonta löytää ulkopuolista kumppania, joka olisi valmis sekä investoimaan että operoimaan uutta leiri- ja kurssikeskusta. Suomessa majoitussektorilla kiinteistön omistaja ja rakennuttaja on erittäin harvoin sama kuin operatiivista toimintaa pyörittävä taho. Uuden leiri- ja kurssikeskuksen rakentaminen jäisikin siis Porvoon kaupungille, Tina Reijonen toteaa.  

–  Jos päädytään rakentamaan uusi leiri- ja kurssikeskus, kannattaisi se kuitenkin vuokrata ulkopuoliselle toimijalle liiketoiminnan mahdollistavalla kohtuullisella vuokralla. Läpinäkyvyyden ja avoimuuden kannalta olisi suositeltavaa järjestää avoin kilpailutus, jotta löydetään paras mahdollinen ja pitkäaikainen yhteistyökumppani, Reijonen painottaa. 

Övik merelliseksi virkistysalueeksi asukkaille 

Övikin alueen suurin haaste on alueen rajallisuus, läheinen asutus ja se, etteivät sitä ympäröivät metsät ole leiri- ja kurssikeskuksen asiakkaiden käytössä. Tontin pienuuden ja rajallisuuden vuoksi alue soveltuu yhtä aikaa vain yhden tai korkeintaan kahden ryhmän käyttöön. Monipuolisen ja kannattavan liiketoiminnan mahdollisuudet ovat vähäiset, ja ulkopuolisen toimijan löytäminen on vaikeaa.  

Leirikeskustoimintaa olisi hyvin vaikeaa saada Övikissä kannattavaksi myöskään kaupungin omana toimintana, ja olisi todennäköistä, että kaupunki joutuu jatkossakin kattamaan toiminnan tappioita vuosittain noin 150 000­–200 000 eurolla. 

– Övik voisi sen sijaan toimia merellisenä virkistysalueena monimuotoisin harrastusmahdollisuuksineen Porvoon asukkaille. Nykyisten rakennusten tilalle voisi sijoittaa esimerkiksi saunan, kioskin ja grillikatoksen ja tarjota mahdollisuuden erilaisille ulkoilma-aktiviteeteille kuten kajakki-, suplauta- tai soutuvenevuokraukselle sekä leikki- tai jalkapallokentälle.