Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee tukipalveluja koskevan selvityksen käynnistämistä

Porvoon kaupunginhallitus käsittelee 20. syyskuuta tukipalveluja koskevan selvityksen käynnistämistä. Kaupunginhallitukselle esitetään, että Porvoon kaupunki ehdottaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle selvityksen tekemistä tukipalvelujen tuottamisesta yhteisessä organisaatioissa.

Porvoon kaupunginhallitus käsittelee 20. syyskuuta tukipalveluja koskevan selvityksen käynnistämistä. Kaupunginhallitukselle esitetään, että Porvoon kaupunki ehdottaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle selvityksen tekemistä tukipalvelujen tuottamisesta yhteisessä organisaatioissa.

Selvitys kattaisi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut sekä käännös- ja rekrytointipalvelut, ja se laadittaisiin syksyn 2021 aikana. Tämän jälkeen selvitys tuotaisiin vielä erikseen päätöksentekoon Porvoon kaupunginvaltuustoon sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustoon alkuvuoden 2022 aikana. 

Esityksen taustaksi on pohdittu, mitä hyötyjä ja riskejä liittyisi siihen, että Porvoo tuottaisi kaikki tukipalvelut itse tai että vain osa tukipalveluista siirtyisi kaupungin ja hyvinvointialueen yhteiseen tukipalveluorganisaatioon. 

– Hyvinvointialueen perustamisvaihe olisi kaupungin näkökulmasta jossain määrin yksikertaisempaa, jos kaupunki jatkaisi tukipalvelujen tuottamista osana omaa organisaatioitaan. Toisaalta taloudellinen yhtälö muodostuisi haastavaksi, kun toimintaa pitäisi supistaa merkittävästi tulojen putoamisen myötä, toteaa selvittelytyötä valmisteleva Porvoon kaupungin hallintopalvelukeskuksen johtaja Anniina Kitula.

– Palveluiden tuottaminen yhteisessä tukipalveluorganisaatioissa voisi puolestaan tuoda mukanaan selkeitä skaalaetuja ja kustannushyötyjä, mutta myös tiettyjä haittoja ja riskitekijöitä. Se mahdollistaisi kuitenkin laadukkaampien tukipalveluiden tuottamisen sekä kaupunkikonsernille että uudelle hyvinvointialueelle.

– Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö lähtee siitä, että hyvinvointialueelle siirtyvät sellaiset tukipalveluiden työntekijät, joiden työstä yli puolet on sote- tai pelastustoimen palveluihin liittyvää. Vaikka henkilöstömäärä tukipalveluissa vähenisi, ei tekeminen vähene samassa suhteessa. Sen sijaan että joustaisimme palvelun laadussa, selvittäisimme mielellään muita mahdollisuuksia. Yhteinen tukipalveluorganisaatio olisi vahvempi toimija ja houkuttelevampi työnantaja, Kitula jatkaa.

Porvoon kaupungin hallintopalvelukeskuksessa työskentelee noin 50 eri palvelualan osaajaa. Palvelukeskus tuottaa tällä hetkellä Porvoon kaupunkikonsernille talous- ja henkilöstöhallinnon sekä käännös-, rekrytointi- ja ICT-palvelut. 

Hyvinvointialueen perustaminen ja kaupungin toimintaympäristön muuttuminen johtavat monenlaisiin toiminnallisiin muutoksiin, ja nyt selvitettävä hallintopalveluiden kokonaisuus on yksi osa kokonaisuutta.  

–  Muutoksen aikataulu on erittäin tiukka ja haastava, toteaa kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

Tukipalveluselvitys voi myöhemmin laajentua koskemaan myös muita konserniyhtiöitä, kaupunkikonsernin tai alueen muita toimijoita.