Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee uusien virkojen perustamista

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 9. toukokuuta esitystä useiden vakituisten ja määräaikaisten virkojen perustamisesta kesäkuun alusta alkaen. Virkojen perustaminen liittyy lähinnä valtakunnallisiin uudistuksiin ja lainsäädäntömuutoksiin, kuten hyvinvointialueuudistukseen ja TE-palveluiden uudistukseen.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Kaupungin organisaatio on pysynyt kutakuinkin samana vuodesta 2011. Toimialojen sisällä on tapahtunut pieniä muutoksia, mutta taloudelliset realiteetit ovat ohjanneet keskittämään henkilöstölisäykset ja -muutokset pääsääntöisesti vain lakisääteisiin tarpeisiin, näistä keskisimpänä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitukset ja suositukset, henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari kertoo.

– Hyvinvointialueuudistus ja TE-palveluiden uudistus luovat nyt kuitenkin kunnille uusia resurssikapeikkoja sekä merkittävän paineen kasvattaa osaamista ja lisätä henkilökuntaa tietyillä alueilla. Joissain tehtävissä tarve konkretisoituu vasta myöhemmin organisaatiouudistuksen jälkeen, mutta osassa tehtäviä tarve on välitön valtakunnallisten uudistusten aikataulun vuoksi, Kalliosaari jatkaa.

Kotouttaminen, työllisyyspalvelut, valmius- ja turvallisuusasiat

Hyvinvointialueen perustamisen yhteydessä kaupungin maahanmuuttajapalveluiden henkilöstö siirtyy toimistosihteeriä lukuun ottamatta hyvinvointialueelle, mutta kotoutumisen tukemiseen liittyvät palvelut jäävät Porvoon kaupungin järjestettäviksi. Tämän vuoksi esitetään kotouttamispäällikön ja kotouttamisasiantuntijan virkojen perustamista.

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Uudistus vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluissa. Työllisyysasioiden päällikkö ja työllisyysasiantuntija valmistelisivat muutosta ja uutta työllisyyspalveluorganisaatioita.

Laki uudesta työvoimapalvelumallista astui voimaan 2. toukokuuta. Laki edellyttää entistä tiiviimpää asiakkaiden kontaktoimista, tapaamista ja palveluihin ohjaamista. Työmäärän on arvioitu kaksinkertaistuvan. Nykymuotoiset työllisyyspalvelut eivät ole pystyneet vastaamaan yritysten työvoimatarpeeseen, eikä varsinaista työnvälitystä ole tapahtunut riittävästi. Tämä vuoksi työllisyyden kuntakokeilu -hankkeeseen on tarve rekrytoida kuusi virkasuhteista omavalmentajaa hankkeen päättymiseen 31.12.2024 saakka. Neljän omavalmentajan tehtävänkuvaus painottuisi yritysyhteistyöhön nimikkeellä omavalmentaja – työluotsi.

Kaupunki turvautuu tällä hetkellä valmius- ja turvallisuusasioissa vahvasti Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen asiantuntemukseen. Uuden valmius- ja turvallisuuspäällikön rekrytoiminen varmistaisi sen, että kaupungin organisaatioissa on valmius- ja turvallisuusasioiden osaamista myös hyvinvointialueen perustamisen jälkeen.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja hallinnon kehittäminen

Kaupungin tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä hyvinvointialueen perustamisen jälkeenkin. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimeen sijoittuva hyvinvointikoordinaattorin tehtävä jää kaupunkiin. Hyvinvointikoordinaattorin työpariksi esitetään perustettavaksi hyvinvointipäällikön virka, jonka tehtäväkenttään kuulusi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja muun muassa yhteistyön koordinoiminen hyvinvointialueen ja kaupungin eri toimintojen välillä.

Hyvinvointialueen perustamisen jälkeen kaupungin taloudelliset resurssit vähenevät. Tämän vuoksi on tarpeen keskittää ja uudelleenorganisoida kaupungin hallinto-, asiantuntija- ja tukitehtäviä. Uuden hallintopäällikön tehtävänä olisi hallintoprosessien kehittäminen sekä asiantuntija- ja tukitehtävien laadun takaaminen. Hallintopäällikkö toimisi keskitetyn hallinto- ja asiantuntijahenkilöstön lähijohtajana.

Uusien virkojen perustamisen yhteydessä on lisäksi tarkoitus muuttaa nykyisin työsuhteinen yhteys- ja viestintäjohtajan tehtävä virkasuhteiseksi.

– Alkuvaiheessa uudet virat sijoittuisivat konsernihallintoon. Tarkempi sijainti selviää, kun organisaatiouudistuksesta päätetään. Lisäksi kaupunkistrategian ja organisaatiouudistuksen valmistelun edetessä voidaan perustaa uusia työsuhteisia tehtäviä hallintosäännön mukaisesti. Nämä tehtävät on tarkoitus perustaa vuoden 2023 talousarvion yhteydessä hyväksyttävässä henkilöstösuunnitelmassa, Anu Kalliosaari kertoo.

Vuonna 2022 uusien vakinaisten virkojen palkkakustannukset olisivat yhteensä noin 220 000 euroa ja tämän jälkeen noin 570 000 euroa vuosittain. Kustannukset voidaan rahoittaa osin tulevia eläköitymisiä hyödyntäen, mutta pääsääntöisesti palkkakustannukset lisäisivät määrärahatarvetta. Määräaikaisten virkojen palkkakustannukset kohdentuvat työllisyyden kuntakokeilu -hankkeeseen ja ovat vuonna 2022 noin 110 000 euroa ja tämän jälkeen noin 290 000 euroa vuosittain.