Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus päättää organisaatiouudistuksen vastuuvalmistelijat

Kaupunginvaltuusto päätti kaupungin uuden organisaation luottamushenkilöorganisaatiosta, toimialoista ja palvelualueista kesäkuussa.

Ilmakuva Rihkamatorista.

– Organisaatiouudistuksen valmistelu jatkuu syksyn aikana. Samaan aikaan on valmisteltava ensi vuoden talousarvio ja uusi hallintosääntö, jossa kuvataan tarkemmin organisaation rakenne, päätöksenteko- ja hallintomenettelyt sekä toimivaltuudet. Tarvitsemme valmisteluun riittävästi aikaa, jotta nämä voidaan yhteensovittaa koko organisaation osalta, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kuvaa.

Valtuuston on tarkoitus hyväksyä uusi hallintosääntö ja ensi vuoden talousarvio joulukuussa.  

Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan 15. elokuuta organisaatiouudistuksen vastuuvalmistelijoiden valinnasta. Kaupunkikehityksessä valmisteluvastuu jaetaan kahdelle henkilölle, jotta voidaan varmistaa myös suurien kaupunkikehityshankkeiden edistäminen. Kaupunginjohtaja esittää, että uusien toimialojen vastuuvalmistelijoiksi nimetään:

  • konsernipalvelut, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula
  • elinvoima, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz
  • kaupunkikehitys, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren ja tonttipäällikkö Pekka Söyrilä
  • kasvu ja oppiminen, sivistysjohtaja Sari Gustafsson

Toimialojen vastuuvalmistelijoiden tehtävänä on tehdä ehdotus toimialojen tarkemmasta yksikkörakenteesta ja organisaatiosta sekä toimialan talousarviosta. Vastuuvalmistelijat osallistuvat myös hallintosäännön valmisteluun.

Vastuuvalmistelijoiden tehtävä on määräaikainen ja suoritetaan pääosin oman nykyisen tehtävän ohessa, ja se päättyy vuoden lopussa. Vastuuvalmistelijoiden apuna toimivat toimialojen omat valmisteluryhmät. Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä johtoryhmien, lähijohtajien ja henkilöstön kanssa, ja siitä tiedotetaan henkilöstölle mm. lähijohtaja- ja henkilöstöinfoissa, työpaikkakokouksissa, intrassa ja henkilöstön sisäisessä uutiskirjeessä Viikkoinfossa. 

Vastuuvalmistelijat raportoivat työnsä edistymisestä kaupunginjohtajalle ja keskitetysti kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus toimii organisaatiouudistuksen poliittisena ohjausryhmänä. Työn edistymistä käsitellään myös lautakunnissa.

– Organisaatiouudistuksen valmistelu vaatii suuren työpanoksen myös muulta viranhaltijaorganisaatiolta. Valmistelu saattaa vaatia lisäresursseja, jotta voimme turvata kaupungin normaalin toiminnan ja päätöksenteon valmisteluaikana. Mahdollisista lisäresursseista päätetään tapauskohtaisesti erikseen, Jukka-Pekka Ujula kertoo.