Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 12.6.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Ero luottamustoimesta

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Mirja Suhoselle vapautuksen lupa- ja valvontalautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Siru Nykäsen uudeksi jäseneksi hänen tilalleen.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

Henkilöstöraportti vuodelta 2023

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi vuoden 2023 henkilöstöraportin.

Arviointikertomus 2023

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi vuoden 2023 arviointikertomuksen. Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausunnon siinä esitettyihin havaintoihin kaupunginvaltuustolle 31.10.2024 mennessä.

Asemakaavamuutos, Kokonniemen liikuntakeskus, kaupunginosa 27, AK 563

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä asemakaavamuutoksen 563, Kokonniemen liikuntakeskus, kaupunginosa 27, korttelit 2505 ja 2506 sekä virkistys-, erityis- ja katualueet. Asemakaavamuutos koskee kortteleita 2500–2505 sekä virkistys- ja katualueita kaupunginosassa 27.

Tonttien yleiset luovutusehdot ja -hinnat 1.9.2024 – 31.8.2025

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä tonttien luovutushinnat ja yleiset tontinluovutusehdot noudatettaviksi 1.9.2024 alkaen 31.8.2025 saakka.

Kaupunginhallituksen esitys voitti äänin 33–14, 1 tyhjä, 3 poissa, Sirpa Hanskan muutosesityksen, jonka mukaan kylien omakotitonttien myyntihinta on 20 euroa/m². Tämä yhtenäistää kylien tonttien hintaa ja houkuttelee uusia asukkaita, jotka ovat yleensä lapsiperheitä, jotka haluavat rakentaa kodin kyliin.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.