Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 12.6.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Mirja Suhonen befrielse från uppdragen som ledamot i tillstånds- och tillsynsnämnden och välja Siru Nykänen som en ny ledamot i stället för henne.

Godkännande av bokslutet för år 2023

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna bokslutet för år 2023 och att ansvarsfrihet beviljas redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1- 31.12.2023.

Personalrapport 2023

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna personalrapporten 2023 för kännedom.

Utvärderingsberättelse 2023

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna utvärderingsberättelsen 2023 för kännedom. Stadsfullmäktige uppmanar stadsstyrelsen att behandla utvärderingsberättelsen och att ge ett utlåtande om de iakttagelser som nämns i den till fullmäktige före 31.10.2024.

Detaljplaneändring, Kokon idrottscentrum, stadsdel 27, DP 563

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna detaljplaneändringen 563, Kokon idrottscentrum, stadsdel 27, kvarteren 2506 och 2506 samt rekreations-, special- och gatuområden. Detaljplaneändringen gäller kvarteren 2500–2505 samt rekreations- och gatuområden i stadsdel 27.

Allmänna tomtöverlåtelsevillkor och priser 1.9.2024-31.8.2025

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning att tomtöverlåtelsepriserna och de allmänna tomtöverlåtelsevillkoren gäller från 1.9.2024 till 31.8.2025.

Stadsstyrelsens förslag vann med rösterna 33–14, 1 röstade blankt, 3 frånvarande, över Sirpa Hanskas ändringsförslag, enligt vilket priset på tomter i byarna är 20 euro/m². Detta förenhetligar priserna för tomterna i byarna och lockar nya invånare som ofta är barnfamiljer som vill bygga ett hemi byarna.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.