Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 31.3.2021

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2021–2025

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosiksi 2021–2025.

Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa ajoitetaan seuraaville viidelle vuodelle uudisrakentamista varten tarvittava maanhankinta, kaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttien luovutus. Lisäksi arvioidaan prosessin eri vaiheessa syntyviä kustannuksia sekä saatavia tontinmyynti- ja vuokratuloja. Suunnitelman avulla pyritään turvaamaan resurssien oikeellisuus ja rahoituksen aikataulutus. Suunnitelmassa voidaan myös arvioida asetettujen tavoitteiden taloudellisia toteutumisedellytyksiä. Maankäytön toteuttamissuunnitelma toimii kaupunkikehityksen tehtäväalueen toiminnan ja talouden suunnittelun työvälineenä.

Toimivallan siirtämispäätökset

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi luettelon toimivallan siirtämispäätöksistä.Porvoon kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin tai viranhaltija voi päättää sille tai hänelle hallintosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. Toimivallan siirtämispäätöksestä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa.

Uuden jäsenen valinta Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakuntaan ja varapuheenjohtajan nimeäminen

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunnan jäseneksi Anna-Mari Elorannan ja nimesi hänet myös Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunnan uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.