Siirry sisältöön

Kaupunki kilpailuttaa uudelleen tilausajopalvelut

Porvoon kaupungin rahoitusjohtaja irtisanoi maanantaina 20. syyskuuta tilausajoja koskevan puitejärjestelyn Sarastia Oy:n kanssa, ja kaupunki aloittaa tilausajopalvelujen uudelleen kilpailutuksen. Kaupungin hankkimien tilausajopalvelujen arvo on noin 50 000 euroa vuodessa. 

Kaupungin tilausajot toimivat kuuden kuukauden irtisanomisaikana normaalisti puitejärjestelyn mukaisesti, eikä uudella kilpailutuksella odoteta olevan vaikutuksia kaupungin palvelujen laatuun tai toimivuuteen.    

Porvoon kaupunki ryhtyi elokuun alussa käyttämään tilausajoissa uudenlaista puitejärjestelyä, jossa tilausajot hankitaan uudenlaisen minikilpailutusportaalin avulla. 

– Olemme pääsääntöisesti olleet tyytyväisiä uuden puitejärjestelyn kautta hankittujen tilausajopalvelujen hintaan, laatuun ja saatavuuteen, vaikka yksittäisiä ongelmia on ilmennyt. Useissa minikilpailutuksissa tarjousten määrä on kuitenkin ollut alhainen ja vaihtelu hintatasossa melko suurta. Tämän takia haluamme kilpailuttaa järjestelyn uudelleen, ja toivomme saavamme mukaan enemmän tarjoajia, toteaa rahoitusjohtaja Henrik Rainio. 

Tilausajoilla tarkoitetaan manner-Suomessa tapahtuvia yhdensuuntaisia, edestakaisia sekä ennalta sovittuja säännöllisempiä paikalliskuljetuksia, kuten koulujen uimahallikuljetukset. Sopimus ei sisällä erinäisiä päiväkoti-, koulu- ja asiointikuljetuksia.

Kaupunki kehittää hankintamenettelyä

Kaupunki liittyi nyt irtisanottuun Sarastia Oy:n tilausajopalveluiden kilpailutukseen huhtikuussa, eikä kaupunginhallitus käyttänyt otto-oikeutta rahoitusjohtajan päätökseen.  

– Kyseessä on aivan normaali toimintatapa. Kaupungilla on yhteensä noin 50 keskitettyä sopimusta Sarastia Oy:n ja Hansel Oy:n kautta. Malli, jossa nämä julkisesti omistetut yhtiöt kilpailuttavat usean kunnan hankinnan kerralla, on sekä kustannustehokas että varmistaa osaltaan laadukkaat palvelut ja hyvin laaditut sopimukset. Kaupungin tavoitteena on ollut kaupungin hankintojen tehostaminen ja uusien hankintakanavien kehittäminen, Rainio kertoo. 

Sarastia Oy kilpailutti tilausajopalvelut touko-kesäkuun aikana, ja kaupungin ja Sarastian välinen puitesopimus tuli voimaan elokuun alussa. Porvoolaiset alan yritykset eivät jättäneet omia tarjouksiaan Sarastian järjestämässä kilpailutuksessa. 

– Ikävä kyllä Porvoon paikalliset yritykset eivät huomanneet jättää tarjousta Sarastian kilpailutuksessa. Kehitämme jatkossa kaupungin hankintaprosessia niin, että laitamme jatkossa kaupungin verkkosivuille tiedot myös keskitetyistä Hansel Oy:n ja Sarastia Oy:n kilpailutuksista, kun tähän mennessä siellä on ollut tietoa kaupungin omista kilpailutuksista. Tämän lisäksi uusista kilpailutuksista lähtee jatkossa aina viesti myös nykyisille toimittajille, jotta uusi kilpailutus ei jää vahingossa huomioimatta, rahoitusjohtaja Rainio kuvaa.