Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 14.12.2021

Asemakaavoja hyväksyttäväksi

Jarmo Grönman esitti Silja Metsolan kannattamana Porvoon torin asemakaavan, AK 540, palauttamista valmisteluun, joten palauttamisesta äänestettiin. Esittelijän ehdotusta äänestivät Riitta Ahola, Kristel Pynnönen, Mika Varpio, Emilia Mattsson, Mika Laurila, Pehr Sveholm ja Sofia Antman ja Grönmanin palautusta äänestivät Jarmo Grönman, Ilkka Luusua, Seppo Ijäs, Silja Metsola. Näin ollen asian käsittely jatkui.

Emilia Mattsson esitti Sofia Antmanin kannattamana, että lautakunta hyväksyy osaltaan Porvoon torin asemakaavan, AK 540, lisäyksellä, että torin lähialueen liikennesuunnitelman jatkotyöskentely ja sen perusteella tehtävät ratkaisut tehdään yhteistyössä lautakunnan kanssa. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Mattssonin lisäysehdotuksen.

Näsin Opistokujan asemakaavan, AK 544, lautakunta hyväksyi osaltaan kahden äänestyksen jälkeen. Ensimmäisessä äänestyksessä asetettiin vastakkain Silja Metsolan palautusehdotus, evästyksellä, että parkkihalli tulee rakentaa talojen alle ja Mika Varpion palautusehdotus evästyksellä rakennusoikeutta tulee vähentää rakennusten lukumäärää ja/tai rakennusten kerroskorkeutta pienentämällä. Ilkka Luusua kannatti molempia palautusehdotuksia. Metsolan palautusehdotus sai kahdeksan ääntä (Riitta Ahola, Jarmo Grönman, Kristel Pynnönen, Mika Laurila, Pehr Sveholm, Seppo Ijäs, Silja Metsola, Sofia Antman) ja Varpion palautusehdotus kolme ääntä (Mika Varpio, Emilia Mattsson, Ilkka Luusua).

Seuraavassa äänestyksessä asetettiin vastakkain esittelijän pohjaesitys ja Metsolan palautusehdotus. Esittelijän ehdotusta, siis kaavan hyväksymistä kannattivat Riitta Ahola, Kristel Pynnönen, Mika Varpio, Emilia Mattsson, Mika Laurila, Pehr Sveholm, Seppo Ijäs ja Sofia Antman. Palauttamista kannattivat Jarmo Grönman, Ilkka Luusua ja Silja Metsola.

Länsirannan puukorttelin asemakaavan, AK 535, kaupunkikehityslautakunta hyväksyi yksimielisesti.

Kaavat etenevät kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon päätöksentekoon.

Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti asettaa uudelleen nähtäville Kuninkaanportin asemakaavan, AK 443.

Joukkoliikenteen palvelutaso ja järjestämistapa

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti, että järjestämistapaa ei muuteta nyt, vaan joukkoliikenteen kehitystä seurataan ja järjestämistavan muutosta arvioidaan uudelleen vuonna 2023. Porvoo – Tikkurila bussiyhteys kilpailutetaan kuitenkin yhdessä ELY:n ja HSL:n kanssa (2 vuoroa suuntaansa aamulla ja illalla arkisin, moottoritietä pitkin, poiketaan Söderkullassa).

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.