Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 15.8.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Lautakunta palautti Maarin uimarannan uudelleen valmisteltavaksi

Kaupunkikehityslautakunta ei kannattanut esittelijän päätösesitystä, jossa ei tuettu julkisen uimarannan palauttamista Maariin. Lautakunta palauttikin Maarin uimarannan uuteen viranomaisvalmisteluun.

Lautakunta evästi viranomaisten jatkovalmistelua siten, että Maarin rannasta tehdään vähimmäisvaatimukset täyttävä uimapaikka mahdollisimman edullisesti ja nopeasti. Samoin lautakunta toivoi, että alueen ympäristö siistitään virkistyskäytön mahdollistamiseksi.

Ehdotus uimarannasta Maariin oli noussut lautakunnan käsittelyyn valtuutettu Mika Varpion 3.4.2023 tekemän valtuustoaloitteen johdosta. Varpion aloitetta kannatti keväällä kahdeksan muuta valtuutettua. Aloitetta perusteltiin muun muassa sillä, että Porvoosta puuttuu keskustan läheisyydestä julkinen uimaranta, joka palvelisi sekä paikallisia asukkaita että turisteja.

Lautakunnan lausunnossa ei nähty perusteita Wilenius Båtvarv ry:n valitukselle vierasvenesataman tarjouskilpailuun liittyen

Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan, että Wilenius Båtvarv ry:n valitus Porvoon kaupunkikehityslautakunnan 11.4.2023 § 52 koskevan päätökseen liittyen on kaikilta osin hylättävä.

Helsingin hallinto-oikeus oli pyytänyt Porvoon kaupunginhallitusta hankkimaan lautakunnalta lausunnon edellä mainitun huhtikuisen kokouksen päätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Tuossa huhtikuun kokouksessa kaupunkikehityslautakunta päätti päätöksellään hylätä Wilenius Båtvarv ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen samaisen lautakunnan päätöksestä 13.12.2022 § 218. Kyseessä olevalla päätöksellä kaupunkikehityslautakunta päätti Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailun voittajasta. Tuon päätöksen mukaan Porvoon Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailun voittaja oli asiantuntija-arviointien mukaisten pistemääritysten perusteella Telakka Porvoo Borgå.

Wilenius Båtvarv ry katsoi valituksessaan, että edellä mainittu päätös tarjouskilpailun voittajasta on tehty vastoin kilpailutuksen sääntöjä ja siten hallintolain vastainen. Yhdistys myös vaati, että hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen. Valituksensa yhdistys perusteli mm. kilpailutuksen sääntöjen vastaisuudella sekä hallintolain vastaisuudella.

Porvoon kaupunkikehityslautakunta kuitenkin totesi lausunnossaan, että valituksessa ei ole tullut esiin seikkoja, jotka tukisivat valittajan vaatimuksia.

50 000 euroa lautakunnan päätöksellä kunnallisen saaristoavustuksen kohteisiin

50 000 euroa lautakunnan päätöksellä kunnallisen saaristoavustuksen kohteisiin
Lautakunta päätti kokouksessaan vuoden 2023 kunnallisista saaristoavustuksista.

Porvoon kaupungin kaupunkikehityksen toimiala tukee saaristoalueiden kehitystä ja yhteisöllisyyttä myöntämällä kunnallisia saaristoavustuksia. Tätä avusta saattoivat hakea niin yksityishenkilöt, rekisteröidyt yhdistykset kuin myös erilaiset työryhmät. Tänä vuonna saaristoavustusta saattoi hakea saariston pysyvän infrastruktuurin parantamiseen sekä muihin hankkeisiin, jotka edistävät saariston asumista, saavutettavuutta sekä kilpailukykyä. Haku oli avoinna heinäkuun ajan ja yhteensä hankkeille jaettiin 50 000 euroa.

Avustusta jaettiin hankkeille, joilla korjataan muun muassa nuorisotiloja ja siltoja sekä laajennetaan veneramppia.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.