Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 19.1.2021

Lausunto Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäluonnoksesta

Kaupunkikehityslautakunta katsoi esittelijän ehdotuksen mukaisesti muun muassa, että luonnosta tulee täydentää laajemmalla kuvauksella jalankulku- ja pyöräteiden tarpeesta.

Lautakunta lisäsi yksimielisesti lausuntoon seuraavanlaisen kannanoton: Tienkäyttömaksuille tulee etsiä korvaavia henkilöautoilun päästöjä vähentäviä keinoja, jotka eivät heikennä työvoiman liikkuvuutta ja kasvata kohtuuttomasti pääkaupunkiseudulle liikkumisen kustannuksia. Lisäys oli Mikko Valtosen ehdotus.

Kaupunginhallitus antaa lopullisen lausunnon luonnoksesta. 

Rakentamisen vauhdittaminen Porvoon keskustassa

Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle käytettäväksi keventäviä maankäyttösopimuksen periaatteita täydennysrakentamisen yhteydessä eräillä keskustan alueilla (korjattu kartta liitteenä). 

Hillintätoimien suunnitelma vuodelle 2021

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi hillintätoimien suunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty Porvoon kaupungin vuoden 2021 toimenpiteet.
Porvoon kaupunki on Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman Hinku -verkoston jäsen ja on näin sitoutunut ottamaan kantaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan.

Muut asiat

Muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.