Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 21.1.220

Oikaisuvaatimus lautakunnan päätökseen taksien odotuspaikan siirtämisestä vanhan taksiaseman paikalle

Lautakunta hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja pysytti voimassa kuntatekniikkapäällikön viranhaltijapäätöksen 13.11.2019 § 105. Näin ollen taksien odottelu sallitaan väliaikaisesti yöllä linja-autoasemalla.

Muut asiat 

Kaikki muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaiset.