Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 21.1.2020

Rättelseyrkande över nämndens beslut om att taxibilarna kan stå och vänta på den gamla taxistationens ställe

Stadsutvecklingsnämnden godkände begäran om omprövning och vidhöll kommunteknikchefens tjänsteinnehavarbeslut 13.11.2019 (105 §) om att tillåta taxibilar att stanna vid busstationen på natten.

Övriga ärenden 

Även de övriga besluten överensstämde med beredningen.