Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 26.5.2020

Suuria asemakaavahankkeita etenemässä

Kaupunkikehityslautakunta päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavien asemakaavojen hyväksymistä:

Porvoon Energian asemakaava kaupunginosan 6 korttelissa 115 Porvoon keskustassa, (asemakaava 524). Asemakaavatyön tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että Porvoon Energian toimitalon käyttötarkoitusta laajennetaan, rakennuksen suojeluarvot turvataan ja korttelia voidaan tiivistää kaupunkikeskustaan sopivilla asuinkerrostaloilla. Samalla varmistetaan, että alueella säilyy liike- ja toimistotiloja.

Asiasta äänestettiin kaksi kertaa. Ensimmäinen äänestys koski Mika Varpion ehdotusta asian palauttamisesta valmisteluun, jota Camilla Antas kannatti. Lautakunta päätti äänin kahdeksan (Riitta Ahola, Patrik Björkman, Jarmo Grönman, Christer Andersson, Laura Karén, Mikko Valtonen, Tom Ingelin, Sara Tallsten) kaksi (Camilla Antas, Mika Varpio) että asian käsittely jatkuu.

Käsittelyn jatkuessa Mika Varpio esitti Camilla Antaksen kannattamana kaavan hylkäämistä, joten puheenjohtaja esitti seuraavanlaista sähköistä äänestystapaa: Esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Varpion vastaehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä annettiin kahdeksan jaa-ääntä (Riitta Ahola, Patrik Björkman, Jarmo Grönman, Christer Andersson, Laura Karén, Mikko Valtonen, Tom Ingelin, Sara Tallsten) ja kaksi ei-ääntä (Camilla Antas, Mika Varpio). 

Lautakunnan puheenjohtaja Kristel Pynnönen oli esteellinen eikä läsnä asiaa käsiteltäessä. 

Mika Varpio ja Camilla Antas jättivät päätöksestä eriävät mielipiteensä. 

Liityntäpysäköinti ja ABC (asemakaavan 541) Läntisen Mannerheiminväylän varteen Vanhan Helsingintien ja Hornhattulantien välissä. Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset rakentaa liikenteen palvelupiste, jossa erityisesti julkiseen liikenteeseen liittyminen on tasokasta.

Porvoon torin asemakaavaehdotuksen osalta lautakunta päätti asettaa ehdotuksen nähtäville kesän ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Muut asiat 

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.