Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 4.5.2021

Porvoon elinkeinopäällikön tehtävät

Jarmo Grönman ehdotti Patrik Björkmanin kannattamana, että elinkeinopäällikön tehtävät hoidetaan palkkaamalla sopiva henkilö kaupungin omaan organisaatioon. Kaupunkikehityslautakunta kehottaa käynnistämään välittömästi prosessin elinkeinopäällikön palkkaamiseksi. Viran kelpoisuusehtoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Esittelijän ehdotus oli palvelun ostaminen Posintra Oy:ltä tarjouskilpailun option perusteella.

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti, että elinkeinopäällikkö palkataan kaupungin omaan organisaatioon.

Vastaus valtuustoaloitteeseen kaupungin nurmikkokenttien muuttamisesta kukkakedoiksi

Ritva Kilpirinne ehdotti Camilla Antaksen kannattamana, että käynnistetään kokeilu, jossa sopiva kaupungin nurmikkoalue muutetaan kukkaniityksi. Laaditaan kustannusvertailu, jossa vertaillaan kukkaniityn ja nurmikkoalueen perustamis- ja hoitokustannukset.

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että edellä esitetty Kilpirinteen esitys annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Länsirannan puukorttelin asemakaavan muutos nähtäville

Lautakunta päätti asettaa nähtäville asemakaavamuutoksen Länsirannan eteläosaan.

Asemakaava-alueella on yksi selkeä asuinkerrostalojen korttelialue. Asuntoja alueelle voisi toteutua noin 180 – 220.

Rakennusmateriaalin tulee olla pääasiassa puuta massiivipuurakentamista painottaen. Materiaalivalinta tukee kaupungin ilmastotavoitetta, kun puu toimii pitkäaikaisena hiilivarastona.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.