Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 7.2.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaavamuutos Suomenkylässä sijaitsevalle Sammalsuontielle hyväksyttiin

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi Suomenkylässä sijaitsevan Sammalsuontien asemakaavamuutoksen.


Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Sammalsuontien katualueen leventäminen 14,5 metrin levyiseksi sekä tonttijaon muutos. Tonttijaon muutos koskee neljää tonttia, ja sillä on selkeytetty yksityiselle tontille ajoa. Kaavamuutos tukee pohjaveden muodostumista, sillä huleveden imeytykseen on annettu ohjeita rakennustapaohjeessa ja imeytystä varten on varattu tilaa sekä katu-, että korttelialueella.

Oikaisuvaatimukset Hamarin venesataman talvisäilytyspaikoista hylättiin

Kaupunkikehityslautakunta hylkäsi Hamarin venesataman talvisäilytyspaikka-asian käsittelyyn liittyvät oikaisuvaatimukset.


Useampi kiinteistönomistaja katsoi, että Porvoon kaupunki ei ole kuullut heitä, kun päätöstä Hamarin venesataman talvisäilytyspaikoista on valmisteltu. Oikaisuvaatimuksen jättäneiden kiinteistönomistajien mukaan menettely on ollut hyvän hallintotavan vastainen ja asian esittelijä on ollut tapauksessa jäävi.

Kaupunginlakimies on perehtynyt oikaisuvaatimuksiin ja todennut, että valmistelussa on toimittu lain mukaisesti ja lautakunnan päätöstä ei ole syytä muuttaa. Näillä perusteluilla lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimukset.

Muut asiat

Muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.