Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakuntaan kaksi kaavatyön aloitusta

Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 12. lokakuuta käsitellään niin kutsutun Teboilin tontin asemakaavan muuttamisen käynnistämistä. Lisäksi käsittelyyn tulee Tarmolaa koskeva kaavahankkeen aloitus, jolla varaudutaan siihen, että keskustan kehittyessä muun muassa linja-autojen pysäköinnille voidaan tulevaisuudessa tarvita tilaa muualla.

Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 12. lokakuuta käsitellään niin kutsutun Teboilin tontin asemakaavan muuttamisen käynnistämistä. Lisäksi käsittelyyn tulee Tarmolaa koskeva kaavahankkeen aloitus, jolla varaudutaan siihen, että keskustan kehittyessä muun muassa linja-autojen pysäköinnille voidaan tulevaisuudessa tarvita tilaa muualla.

– Keskustan kehittäminen koostuu monista pienemmistä kokonaisuuksista. Nyt lautakunta voi päätöksillään luoda edellytyksiä keskeisen korttelin kehittämiselle sekä edistää tori-alueen viihtyvyyttä pitkällä tähtäimellä, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren sanoo.

Sopimus mahdollistaa nk. Teboilin tontin kehittämisen

Kaupunki on neuvotellut Oy Teboil Ab:n kanssa Mannerheiminkadun ja Kaivokadun kulmassa sijaitsevan tontin asemakaavan muuttamisesta siten, että tontilla olisi mahdollista sekä säilyttää vanha rakennus, että toteuttaa asuinrakentamista. Nyt päätettävänä on sopimus, jossa sovitaan asemakaavatyön käynnistämisestä ja sen aikataulusta.

– Neuvotteluilla ja sopimuksella varmistamme, että sekä yhtiö että kaupunki sitoutuvat asian edistämiseen keskustan kehittämiseksi. Yhtiö on jo tehnyt alustavia suunnitelmia, jotka eivät sido tai ohjaa kaavatyötä, mutta osoittavat sitoutumisen korttelin kehittämiseen, sanoo tonttipäällikkö Pekka Söyrilä.

Varautumista joukkoliikenteen kehittymiseen

Joukkoliikenteen kehitysselvityksessä ja torin asemakaavatyössä on tunnistettu tarve varikkotyyppisen terminaalin sijoittamiselle kaupunkiin linja-autoliikenteen kasvun ja sähköistymisen tukemiseksi.

– Terminaalilla tarkoitetaan ajantasauspysäkkiä, jonka tarve ei ole välitön. Kaupunki kuitenkin tavoittelee joukkoliikenteen kasvua, ja terminaalityyppisen toiminnon sijoittaminen keskelle kaupunkia ei ole tarkoituksenmukaista. Tarmolan terminaalin asemakaava ei ollut kaavoituskatsauksessa, joten vireille tulosta on päätettävä erikseen, Mollgren kertoo.

Tarmolan terminaalin asemakaavahanke luo edellytyksiä tutkia ja kehittää kaupungin joukkoliikenteen järjestelyjä mutta ei hankkeena sido kaupunkia terminaalin toteutukseen.