Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämnden behandlar inledandet av två detaljplaner

Stadsutvecklingsnämnden behandlar på sitt möte den 12 oktober påbörjan av ett detaljplanearbete för den så kallade Teboils tomt. Nämnden behandlar också påbörjande av ett planläggningsprojekt för Östermalm. Syftet med projektet är att förbereda sig för att det kan behövas nya platser för bland annat parkering av bussar på annat håll då stadens centrum utvecklas.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar på sitt möte den 12 oktober påbörjan av ett detaljplanearbete för den så kallade Teboils tomt. Nämnden behandlar också påbörjande av ett planläggningsprojekt för Östermalm. Syftet med projektet är att förbereda sig för att det kan behövas nya platser för bland annat parkering av bussar på annat håll då stadens centrum utvecklas.

– Utvecklingen av centrum består av många mindre helheter. Nämnden kan genom sina beslut skapa förutsättningar för utvecklingen av centrum och främja trivseln i torgområdet på lång sikt, säger stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Ett avtal om utveckling av s.k. Teboils tomt

Staden har förhandlat med Oy Teboil Ab om ändring av detaljplanen för tomten i hörnet av Mannerheimgatan och Brunnsgatan så att det är möjligt att bevara den gamla byggnaden och att bygga bostadshus på tomten. Nu kan nämnden besluta om ett avtal om inledande av detaljplanearbetet och om tidtabellen.

– Med förhandlingar och avtalet försäkrar vi att både bolaget och staden förbinder sig till projektet som främjar utvecklingen av centrum. Bolaget har redan gjort preliminära planer som inte binder eller styr planarbetet men visar en förbindelse att utveckla kvarteret, säger tomtchef Pekka Söyrilä.

Beredning för utveckling av kollektivtrafiken

I och med utredningen om utvecklingen av kollektivtrafiken och detaljplanearbetet för torget har det kommit fram att det behövs en depåliknande terminal i staden för att stöda ökningen av busstrafiken och eltrafiken.

– Med terminalen avses en hållplats för tidsanpassning, men terminalen behövs inte genast. Staden strävar dock efter en tillväxt av kollektivtrafiken, och därför är det inte ändamålsenligt att placera en terminal mitt i staden. Detaljplanen för terminalen i Östermalm ingick inte i planläggningsöversikten, varför det måste fattas ett separat beslut om att ta planen upp till behandling, berättar Mollgren.

Detaljplaneprojektet för terminalen i Östermalm skapar förutsättningar att undersöka och utveckla kollektivtrafikregleringarna i staden, men binder inte staden att bygga terminalen.