Siirry sisältöön

Kaupunkistrategian luonnos etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn

Uuden kaupunkistrategian luonnos on etenemässä kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus aloittaa käsittelyn 4. huhtikuuta. Kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää strategiasta huhtikuun lopussa.

Lautakunnat, koulutusjaostot, nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto ovat antaneet luonnoksesta lausunnot. Palautetta on saatu myös asukkailta ja muilta sidosryhmiltä, kuten yritysten edustajilta ja museolta.

– Strategialuonnokseen on tehty saatujen lausuntojen ja palautteen perusteella täsmennyksiä ja lisäyksiä. Keskeisin lisäys liittyy epävakaammaksi muuttuneeseen maailmapoliittiseen ympäristöön ja turvallisuustilanteeseen. On tärkeää kehittää edelleen varautumiseen, valmiussuunnitteluun ja turvallisuuteen liittyvää osaamista kaupunkiorganisaatioissa, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kertoo.

– Olemme täsmentäneet ja terävöittäneet tavoitteita, jotka liittyvät mm. yrityksiin, tarpeettomaksi käyneisiin toimitiloihin, lähiöiden, kyläkeskusten ja saariston kehittämiseen sekä erityisen tuen palveluihin. Lisäksi on lisätty matkailun kehittämistä ja kansainvälistä koulutusta koskevat tavoitteet, Ujula jatkaa.

Strategialuonnos pohjaa voimassa olevaan kaupunkistrategiaan, joka työstettiin laajassa ja osallistavassa yhteistyössä kaupungin luottamushenkilöiden, henkilöstön, erilaisten asukasryhmien, elinkeinoelämän ja monien muiden sidosryhmien kanssa. Strategialuonnoksen neljä kärkiteemaa ovat tuttuja: suosituin kotikaupunki, paras arkenakin, kaupunkielämän sykettä sekä ilmastotekojen kaupunki.

Näiden teemojen lisäksi tuoreessa luonnoksessa korostuu vahvasti kestävän kasvun ajatus, joka on luonnoksen mukaan Unelmien Porvoo -kaupunkistrategian keskeisin päämäärä kuluvalla valtuustokaudella. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kaupungin väkiluku kasvaa keskimäärin noin prosentin vuodessa, vuoteen 2050 mennessä noin 70 000 asukkaaseen.

Kasvun täytyy luonnoksen mukaan kuitenkin olla kestävää asukkaiden, kaupunkiympäristön, luonnon, ilmaston, palvelutuotannon ja talouden näkökulmasta. Viihtyisä, kaunis ja turvallinen ympäristö, sujuva arki sekä yhdenvertainen, arvostava ja yhteisöllinen ilmapiiri kannustavat asukkaita ja yrityksiä sitoutumaan Porvooseen. Aidosta, omaleimaisesta, elävästä, ihmisenkokoisesta kaupungista on myös helppo olla ylpeä.

Strategialuonnoksen taustaksi on tehty selvityksiä Porvoon elinvoimasta, tulevaisuuden ja talouden näkymistä. Lisäksi on tehty kyselyt kaupungin asukkaille, luottamushenkilöille ja henkilöstölle. Samaan aikaan on työstetty myös keskeisten alueiden osayleiskaavaan liittyvä rakennemallityötä, jossa käsitellään hyvin samankaltaisia tavoitteita kuin strategiatyössä. Kaupunginvaltuusto ja kaupungin laajennettu johtoryhmä ovat osallistuneet luonnoksen valmisteluun työpajoissa ja iltakoulussa. Kaupunginhallitus toimii strategiatyön ohjausryhmänä.