Siirry sisältöön

Kaupunkistrategian luonnos valmistui

Uuden kaupunkistrategian luonnos on valmistunut. Luonnokseen voi tutustua kaupungin verkkosivuilla.

Unelmien Porvoo -kaupunkistrategia.

Luonnoksesta on tarkoitus pyytää lausuntoja lautakunnilta sekä monelta muulta toimijalta ja sidosryhmältä. Kaupunginhallitus käsittelee lausuntokierroksen käynnistämistä kokouksessaan 7. maaliskuuta. Kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää strategiasta huhtikuun lopussa.

Tavoitteena kestävä kasvu

Uusi strategialuonnos pohjaa voimassa olevaan kaupunkistrategiaan, joka työstettiin laajassa ja osallistavassa yhteistyössä kaupungin luottamushenkilöiden, henkilöstön, erilaisten asukasryhmien, elinkeinoelämän ja monien muiden sidosryhmien kanssa. Strategialuonnoksen neljä kärkiteemaa ovat tuttuja: suosituin kotikaupunki, paras arkenakin, kaupunkielämän sykettä sekä ilmastotekojen kaupunki. Strategian kärkiin liittyviä tavoitteita on täsmennetty kuluvaa valtuustokautta varten.

Näiden teemojen lisäksi tuoreessa luonnoksessa korostuu vahvasti kestävän kasvun ajatus, joka on luonnoksen mukaan Unelmien Porvoo -kaupunkistrategian keskeisin päämäärä kuluvalla valtuustokaudella. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kaupungin väkiluku kasvaa keskimäärin noin prosentin vuodessa, vuoteen 2050 mennessä noin 70 000 asukkaaseen.

– Porvoo kuuluu kaupungistuvassa ja alueellisesti eriytyvässä Suomessa niiden kuntien joukkoon, jotka ovat edelleen kasvaneet. Muuttovoitto kasvattaa koko kaupungin elinvoimaa sekä nykyisten ja tulevien porvoolaisten hyvinvoinnin edellytyksiä. Kuluvalla valtuustokaudella Porvoolla on mahdollisuus varmistaa kasvun jatkumisen edellytykset, Jukka-Pekka Ujula muistuttaa.

– Kasvun täytyy kuitenkin olla kestävää asukkaiden, kaupunkiympäristön, luonnon, ilmaston, palvelutuotannon ja talouden näkökulmasta. Viihtyisä, kaunis ja turvallinen ympäristö, sujuva arki sekä yhdenvertainen, arvostava ja yhteisöllinen ilmapiiri kannustavat asukkaita ja yrityksiä sitoutumaan Porvooseen. Aidosta, omaleimaisesta, elävästä, ihmisenkokoisesta kaupungista on myös helppo olla ylpeä. Ujula kuvaa.

Valmistelun taustalla kyselyitä, analyysejä ja työpajoja

Strategialuonnoksen taustaksi on tehty selvityksiä Porvoon elinvoimasta, tulevaisuuden ja talouden näkymistä. Lisäksi on tehty kyselyt kaupungin asukkaille, luottamushenkilöille ja henkilöstölle.

Kaupunginvaltuusto ja kaupungin laajennettu johtoryhmä ovat osallistuneet luonnoksen valmisteluun työpajoissa ja iltakoulussa. Kaupunginhallitus toimii strategiatyön ohjausryhmänä.

Luonnoksesta voi antaa palautetta ePorvoo-palvelun palautelomakkeen kautta