Hoppa till innehåll

Utkastet till stadsstrategi är klart

Utkastet till den nya stadsstrategin är nu färdigt. Du kan se utkastet på stadens webbplats.

Unelmien Porvoo -kaupunkistrategia.

Man kommer att be om utlåtanden om utkastet av såväl nämnderna som många andra aktörer och intressenter. Stadsstyrelsen behandlar inledandet av utlåtanderundan vid sitt möte den 7 mars. Stadsfullmäktige ska behandla strategin i slutet av april.

Målet är hållbar tillväxt

Det nya strategiutkastet bygger på den nu gällande strategin, som bearbetades i ett omfattande och involverande samarbete med stadens förtroendepersoner och personal, olika invånargrupper, näringslivet och många andra intressenter. De fyra huvudtemana i strategiutkastet är kända sedan tidigare: den populäraste hemstaden, bäst också i vardagen, pulserande stadsliv samt klimatinsatsernas stad. Målen kring strategins huvudteman har preciserats för den pågående fullmäktigeperioden.

Utöver temana ovan framhäver det nya utkastet starkt även tanken om hållbar tillväxt, som enligt utkastet är det viktigaste målet i stadsstrategin Drömmarnas Borgå under den innevarande fullmäktigeperioden. Målet på lång sikt är att antalet invånare i staden ökar i snitt med cirka en procent om året, till cirka 70 000 invånare före år 2050.

– I ett regionalt differentierat och allt mer urbaniserat Finland är Borgå en av de kommuner som fortfarande växer. Inflyttningsöverskottet höjer såväl stadens livskraft som förutsättningarna för välfärden för nuvarande och blivande Borgåbor. Under den innevarande fullmäktigeperioden har Borgå möjlighet att säkra förutsättningarna för kontinuiteten i tillväxten, påminner Jukka-Pekka Ujula.

– Tillväxten ska dock vara hållbar ur invånarnas, stadsmiljöns, naturens, klimatets, serviceproduktionens och ekonomins synvinkel. En trivsam, skön och trygg miljö, smidig vardag respektive jämlik, värdesättande och gemenskapsbildande atmosfär sporrar invånarna och företagen att binda sig till Borgå. Det är också lätt att vara stolt över en genuin, säregen och livlig stad av mänsklig storlek, beskriver Ujula.

Enkäter, analyser och workshops i bakgrunden till beredningen

I bakgrunden till strategiutkastet har man gjort utredningar om Borgås livskraft, framtid och ekonomiska utsikter. Utöver detta har man utfört enkäter bland stadens invånare, förtroendepersoner och personal.

Stadsfullmäktige och stadens utvidgade ledningsgrupp har deltagit i beredningen av utkastet via workshoppar och en aftonskola. Stadsstyrelsen är styrgrupp för strategiarbetet.

Det är möjligt att ge respons om utkastet med en responsblankett på tjänsten ePorvoo.