Siirry sisältöön

Kehittämiskoordinaattori Sara Tallsten on Porvoon kaupungin vuoden työntekijä

Porvoon kaupungin vuoden työntekijäksi on valittu sivistystoimen kehittämiskoordinaattori Sara Tallsten. Vuoden esihenkilöksi valittiin Hyvinvointia- ja terveyttä edistävien palveluiden palvelupäällikkö Heli Sjöblom ja Voi hyvin -Agentiksi nuorisotyöntekijä Karin Strengell. Vuoden työpaikaksi valittiin Tolkkisen koulu- yhteinen työpaikka – koulu, esiopetus ja ruokapalvelu.

Porvoon kaupungin vuoden työntekijäksi on valittu sivistystoimen kehittämiskoordinaattori Sara Tallsten. Vuoden esihenkilöksi valittiin Hyvinvointia- ja terveyttä edistävien palveluiden palvelupäällikkö Heli Sjöblom ja Voi hyvin -Agentiksi nuorisotyöntekijä Karin Strengell. Vuoden työpaikaksi valittiin Tolkkisen koulu- yhteinen työpaikka – koulu, esiopetus ja ruokapalvelu.

Porvoon kaupunki jakaa vuosittain kunniamainintoja vuoden työntekijälle, vuoden esihenkilölle, vuoden Voi hyvin -agentille sekä vuoden työpaikalle. Kaupungin henkilöstö esittää vuosittain keskuudestaan ehdokkaat kunniamaininnan saajiksi, joista kaupungin työsuojelutoimikunta valitsee kunniamainintojen saajat.

Kunniamaininnat jaettiin tiistaina 26.10.2021 Taidetehtaalla työhyvinvointivuoden päätapahtumassa. Palkinnot jakoivat henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari ja henkilöstöjohdon toimistosihteeri-suunnittelija Eeva Pulkkinen. Työhyvinvointi-iltapäivän luennon piti toimittaja ja viestintävalmentaja Peter Nyman aiheesta Työhyvinvointia ja tulosta viestinnällä ja vuorovaikutuksella.

Perustelut:

Vuoden työntekijä: Sara Tallsten, kehittämiskoordinaattori, sivistystoimi

Sara Tallsten on jaksanut tehdä erinomaisesti positiivisella asenteella poikkeuksellisena korona-aikana koko sivistystoimen lapsia ja nuoria ja henkilöstöä koskevaa turvallisuus- ja suojautumistyötä.  Hän on auttanut esimerkillisesti Covid-19 turvallisuusohjeiden laadinnassa ja lasten turvallisuuden parantamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän on omalla itseohjautuvalla ja ratkaisukeskeisellä asenteellaan edesauttanut sivistystoimen eri työpaikkojen selviytymistä pandemian eri vaiheissa.

Vuoden esihenkilö: Heli Sjöblom, palvelupäällikkö, Hyvinvointia- ja terveyttä edistävät palvelut

Heli Sjöblom on ilmiömäisesti organisoinut rokotustilaisuudet kaikkien Porvoon kansalaisten iloksi ja tyytyväisyydeksi. Tehtävä on ollut haasteellinen, mutta Heli Sjöblom on suoriutunut nopeasti muuttuvassa tilanteessa erinomaisesti.Suun terveydenhuollon esimiehenä ollessaankin hän loi tasapuolisella johtamisella ja hyväntahtoisuudellaan viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta ympärilleen.

Voi hyvin-agentti: Karin Strengell, nuorisotyöntekijä, nuorisopalvelut

Karin Strengell on vuoden aikana polkaissut liikkeelle paljon hyvää työhyvinvointia tukevaa toimintaa ja toimii koko ajan toisia kannustavasti ja positiivista ilmapiiriä ympärilleen luoden. Hän on laittanut liikkeelle viikoittaiset työajan ulkopuoliset koko työyhteisölle avoimet liikuntahetket. Karin Strengell huomioi jokaisen työyhteisössä ja kannustaa muita omalla esimerkillään tekemään samoin.

Vuoden työpaikka: Tolkkisen koulu- yhteinen työpaikka – koulu, esiopetus ja ruokapalvelu
Tolkkisen koulun eri toimijoiden – keittiön, esikoulun ja koulun välinen keskinäinen hyvä yhteistyö alkoi jo uudisrakennuksen suunnitteluvaiheesta ja käyttöönotosta vuonna 2018. Täysin uudenlaisen työ- ja oppimisympäristön sekä toimintamallien sisäistäminen on vaatinut koko työyhteisön toimintatapojen muutosta. Koulun eri toimijoiden välinen yhteistyö on välitöntä, helppoa ja antaa tilaa avoimelle ja rehelliselle ratkaisukeskeiselle vuoropuhelulle hyvässä työilmapiirissä. Keittiön, esikoulun ja koulun ilmapiiri ja yhteistyön toimivuus koetaan esimerkilliseksi ja työn sujuvuutta edistäväksi.