Hoppa till innehåll

Utvecklingskoordinator Sara Tallsten är årets medarbetare

Borgå stad har valt utvecklingskoordinator Sara Tallsten från bildningsväsendet till årets medarbetare.Till årets chef valdes servicechef Heli Sjöblom från tjänster som främjar välbefinnande och hälsa och till årets Må bra-agent ungdomsarbetare Karin Strengell. Årets arbetsplats blev Tolkkisten koulus gemensamma arbetsplats – skola, förskola och kök. Borgå stad delar ut hedersomnämnanden till årets medarbetare, årets chef, årets Må bra-agent och årets arbetsplats varje år. Stadens anställda får nominera kandidater bland personalen. Mottagarna av hedersomnämnanden väljs av stadens arbetarskyddskommitté.

Borgå stad har valt utvecklingskoordinator Sara Tallsten från bildningsväsendet till årets medarbetare.Till årets chef valdes servicechef Heli Sjöblom från tjänster som främjar välbefinnande och hälsa och till årets Må bra-agent ungdomsarbetare Karin Strengell. Årets arbetsplats blev Tolkkisten koulus gemensamma arbetsplats – skola, förskola och kök.

Borgå stad delar ut hedersomnämnanden till årets medarbetare, årets chef, årets Må bra-agent och årets arbetsplats varje år. Stadens anställda får nominera kandidater bland personalen. Mottagarna av hedersomnämnanden väljs av stadens arbetarskyddskommitté.

Hedersomnämnanden delades ut tisdagen den 26 oktober 2021 på arbetshälsoårets huvudevenemang på Konstfabriken. Priserna delades ut av personaldirektör Anu Kalliosaari samt byråsekreterare-planerare Eeva Pulkkinen från personalledningen.

Föreläsningen på Må bra-eftermiddagen hölls av redaktör och kommunikationscoach Peter Nyman med temat Arbetshälsa och resultat genom kommunikation och interaktion.

Motiveringar:

Årets medarbetare: Sara Tallsten, utvecklingskoordinator, bildningsväsendet

Sara Tallsten har under den exceptionella coronatiden med en positiv inställning orkat utföra säkerhets- och skyddsarbete som rör hela bildningsväsendets barn, unga och personal. Hon har på ett exemplariskt sätt hjälpt till med utarbetandet av Covid-19-säkerhetsanvisningar och med frågor gällande förbättrandet av barns säkerhet. Hennes självständiga och lösningsinriktade inställning till arbetet har hjälpt olika arbetsplatser inom bildningsväsendet att klara sig i pandemins olika skeden.

Årets chef: Heli Sjöblom, servicechef, Tjänster som främjar välbefinnande och hälsa

Heli Sjöblom har på ett enastående sätt organiserat vaccinationstillfällena till glädje och belåtenhet för Borgås alla medborgare. Det har varit en utmanande uppgift, men Heli Sjöblom har klarat den snabbt föränderliga situationen utmärkt. Även när hon var chef för munhälsovården skapade hon trivsel och trygghetskänsla omkring sig med sitt rättvisa ledarskap och sin välvilja.

Årets Må bra-agent: Karin Strengell, ungdomsarbetare, ungdomstjänsterna

Karin Strengell har under årets lopp trampat igång många bra verksamheter som stödjer arbetshälsa. I sitt arbete uppmuntrar hon hela tiden andra och skapar positiv stämning omkring sig. Hon har startat veckovisa motionsstunder utanför arbetstid som är öppna för hela personalen. Karin Strengell tar hänsyn till alla i personalen och genom sitt exempel uppmuntrar andra att göra det samma.

Årets arbetsplats: Tolkkisten koulus gemensamma arbetsplats – skola, förskola och kök

Det ömsesidiga goda samarbetet mellan Tolkkisten koulus olika aktörer – köket, förskolan och skolan – började redan i planeringsskedet och vid ibruktagandet av nybyggnaden år 2018. Anammandet av en helt ny slags arbets- och inlärningsmiljö samt nya verksamhetsmodeller har krävt en förändring av hela arbetslagets verksamhetsformer. Samarbetet mellan skolans olika aktörer är naturligt och enkelt samt ger utrymme för en öppen och ärlig lösningsinriktad dialog i ett bra arbetsklimat. Atmosfären och det goda samarbetet mellan köket, förskolan och skolan upplevs som exemplariskt och något som främjar arbetets smidighet.