Siirry sisältöön

Keskon hybridirakennus Taidetehtaan rantakortteleissa uudessa käsittelyssä

Keskon hybridirakennuksen rakennuslupaa käsitellään uudelleen lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa 30. tammikuuta. Valmistelua on täydennetty mm. selventämällä rakennuksen ulkoportaikon sijoittumista osittain Aleksanterinaukion puolelle.

Kesko Länsiranta.

Rakennuslupahakemukseen on lisätty vähäinen poikkeaminen liittyen rakennuksen portaikkoon, joka sijoittuu osin yleiselle alueelle ylittäen tonttirajan. Vähäisen poikkeamisen tarkoituksena on ratkaista alueen korkeuseroja ja yhdistää rakennus Taidetehtaan ympäristöön. Portaikko oli mukana samanlaisena jo aiemmassa valmistelussa, mutta sitä ei käsitelty vähäisenä poikkeamisena rakennustapaohjeen määräyksestä.

Päätösesitys lautakunnalle on, että rakennuslupa myönnetään.

Valmistelussa vastataan myös lautakunnan evästyksiin liittyen rakennuksen sopivuudesta ympäristöönsä ja miten huoneistohotelli vastaa asemakaavan edellytyksiin. Uuden valmistelun mukaan rakennushanke on asemakaavan mukainen, pois lukien neljä vähäistä poikkeamista.