Siirry sisältöön

Keskuskoulun esikoulun tiloissa tehdään lisää sisäilmaselvityksiä

Keskuskoulussa sijaitsevan Puistopäiväkodin esikouluryhmien tiloissa tehdään lisätutkimuksia sisäilmatilanteen selvittämiseksi.

Keskuskoulussa sijaitsevan Puistopäiväkodin esikouluryhmien tiloissa tehdään lisätutkimuksia sisäilmatilanteen selvittämiseksi.

Keskuskoulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontui maanantaina 20. tammikuuta.

– Koulun tiloissa tilanne on normaali, joten työryhmä keskittyi pohtimaan esikoulun tilojen tilannetta, joka nousi esiin työryhmän edellisessä kokouksessa. Silloin henkilökunta kertoi tilojen tunkkaisuudesta ja myös työterveys kertoi yhteydenotoista, puheenjohtaja Pekka Koskimies kertoo.

Marraskuussa kaikkiin esikoulun tiloihin asennettiin ilmanpuhdistimet. Ongelmallisimpina tiloina pidetään esikoulun suurta ryhmätilaa ja henkilökunnan kokoustilaa. Esikoulun tilat sijaitsevat rakennuksen neljännessä kerroksessa.

Terveystarkastaja teki ylimääräisen tarkastuksen tiloissa

Ympäristöterveydenhuolto teki marraskuussa esikoulun tiloihin ylimääräisen tarkastuksen sekä hiilidioksidipitoisuuden, ilmankosteuden ja lämpötilan mittauksia. Tarkastuksen perusteella tehdyssä raportissa todetaan, että tilojen ilma aistittiin normaaliksi, eikä siinä tarkastushetkellä havaittu vieraita hajuja. Tilat ja sen pinnat olivat siistit ja ehjät. Raportissa todetaan myös, että mittaustuloksia voidaan pitää normaaleina.

– Tarkastuksessa ja sen yhteydessä tehdyissä mittauksissa ei tullut esille terveydensuojelulain mukaisia epäkohtia tai terveyshaittoja, toteaa terveystarkastaja Tomi Jormanainen.

Terveystarkastaja havaitsi tarkastuskäynnillä, että henkilökunnan kokoustilan ja esikoulun ryhmätilan välisestä siirtoilmaventtiilistä ei tullut ilmaa. Havainnon jälkeen venttiilistä on poistettu mineraalivillaeriste.

– Eristeen tarkoitus siirtoilmaventtiilissä on ollut äänenvaimennus, mutta materiaali oli väärä. Tämä oli hyvä havainto, vaikka sen vaikutus kokonaistilanteeseen on marginaalinen. Vastaavat venttiilit on katsottu läpi myös alemmissa kerroksissa, eikä niissä ei ollut mitään poistettavaa, Koskimies kertoo.

Lisäksi terveystarkastaja kehottaa tarkistamaan tilojen ilmanvaihdon ilmamäärät ja tasapainotuksen. Rakennuksen ilmanvaihtokanavisto nuohottiin ja tasapainotettiin noin vuosi sitten. Ilmanvaihto on käynnissä ympäri vuorokauden. 

Lisäselvityksiä talven ja kevään aikana

Työterveyden suositus tilanteeseen on, että esikoulun tiloista tehdään sisäilmastoselvitys ja altistumisolosuhdearvio.

Kouluterveydenhoitajan mukaan syksyn aikana koulun 440 oppilaasta yhdelläkään ei ole todettu sisäilmasta johtuvia oireita. Esikoulun lapsista muutama on terveydenhoitajan seurannassa.

– Olemme toimitilajohdossa ja moniammatillisessa sisäilmatyöryhmässä arvioineet, että esikoulun käytössä olevat tilat on korjattu asianmukaisesti, ja ne ovat kunnossa. Emme tällä hetkellä tiedä, mikä aiheuttaa ongelmia. Tilanne on harmillinen ja haasteellinen. Asian selvittämistä jatketaan, ja toivottavasti saamme lisätutkimuksista uutta tietoa, Koskimies sanoo.

Esikoulun tilat käydään läpi sisäilma-asioihin erikoistuneen konsultin kanssa ja laaditaan tutkimussuunnitelma asioista, joita lähdetään tutkimaan. Tutkimus valmistuu kevään aikana, ja siihen kuuluu myös altistumisolosuhteiden arviointi. Viime kokouksessa sovitut merkkiainekokeet ja kuitulaskeumamittaukset tehdään erillisinä tutkimuksina nopeammalla aikataululla. 

Lisätietoja:
projektipäällikkö Pekka Koskimies
puh. 040 489 1865