Siirry sisältöön

Kilpilahden asemakaavan päivityksellä varaudutaan tulevaisuuteen

Neste Oyj ja Borealis Polymers Oy ovat esittäneet, että kaupunki käynnistää Kilpilahden asemakaavan muutoksen koskien korttelia 8. Kaavamuutoksen tarkoituksena on elinkeinotoiminnan edistäminen nykyisellä paikallaan siten, että yhtiöillä on mahdollisuus kehittää toimintaansa mm. kohti hiilineutraaliutta, uusiutuvien syöttöaineiden käyttöönottoa ja kiertotalouden edistämistä.

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaavahanke vastaa Porvoon kaupungin voimassa olevan strategian Unelmien Porvoo 2030 ja parhaillaan työn alla olevan kaupunkistrategian tavoitteita. Kaupunkikehityslautakunta käsittelee asemakaavan ja asemakaavan muutoksen käynnistämistä kokouksessaan 24.5.2022.

– Kilpilahden nykyinen voimassa oleva asemakaava on vanhemmilta osin jo vuodelta 1984. Asemakaava on vastannut tähän asti hyvin alueen kehittämis- ja rakennustarpeisiin eikä se vieläkään ole kaikilta osin vanhentunut. Asemakaavanmuutoksella tullaan varautumaan tulevaisuuden hankkeisiin riittävän ajoissa ja mahdollistamaan teollisuuden tasapainoinen kehittyminen nykyisellä alueella, toteaa kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.

Käynnistyvä kaavahanke tulee olemaan mittava. Kortteli 8, joka on keskeinen osa Kilpilahden jalostamo- ja tuotantoaluetta, on itsessään jo kooltaan noin 718 ha. Korttelin 8 maankäyttöä ei voida irroittaa kokonaisuudesta, vaan kaavatarkasteluun tulee sisällyttää myös korttelin lähialueita, jotka jo nyt liittyvät kiinteästi kokonaisuuteen esimerkiksi liikenteen tai logistiikan osalta tai joiden alueella jo nyt on korttelin 8 toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia tai rajoituksia. Porvoon Kaavoituskatsauksessa on jo vuosia varauduttu asemakaavan muutoksen käynnistämiseen vanhentuneiden asemakaava-alueiden osalta. Näitä ovat Neste Oyj:n omistukseen siirtyneen vanhan Kulloon koulun ympäristö sekä Kilpilahdentien rakentamisen myötä vanhentuneet asemakaavaratkaisut. Kaikenkaikkiaan suunnittelu on tarvetta käynnistää noin 1100 ha:n alueella.

Tavoitteena maankäytön tehostaminen

Yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa Kilpilahden teollisuusalueen maankäytön tehostaminen ja uusien toimintojen sijoittuminen alueelle laajentamatta teollisuuden nykyisiä suojavyöhykkeitä.
Kilpilahden teollisuusalueeseen liittyy maankäyttöä ohjaavia suojavyöhykkeitä. Suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytönsuunnittelussa -selvitys on päivitetty 2018 yhdessä alueella toimivien yritysten sekä turvallisuus- ja pelastusviranomaisten kanssa. Uusimmassa päivitetyssä selvityksessä on määritelty suojavyöhykkeet A, B ja C ja kullekin suojavyöhykkeelle mm. sallittavat ja ei sallittavat toiminnot. Yhtiöt ovat esittäneet, että uuden toiminnan ja tuotantolaitosten suunnittelussa lähtökohtana on, että aikaisemmin määriteltyjä suojavyöhykkeitä ei ole tarvetta laajentaa.