Siirry sisältöön

Kirjasto on kiertotalouden kehto – Porvoon kaupunginkirjaston hiilijalanjälki laskettu

Porvoon kaupunginkirjasto osallistui syksyllä 2023 kirjastojen hiilijalanjälkilaskentaan osana kansallista hanketta “Kirjastojen ympäristötyö näkyväksi ja teräväksi”.

Kirjastoauto. Bokbussen.

Verrattuna kahteen muuhun laskennassa mukana olleeseen keskisuureen kirjastoon Porvoon pääkirjaston päästöt olivat kokonaisuudessaan pienemmät. Esimerkiksi kuljetusten ja jakelun (sisältäen asiakkaiden liikkumisen) päästöt olivat verrokkikirjastoja huomattavasti pienemmät.

Kirjastojen hiilijalanjälkilaskennassa oli mukana 14 eri kokoista kirjastoa ympäri Suomen sekä kolme kirjastoautoa. Laskennan toteutti Gaia Consulting Oy. Hiilijalanjälkeä mitattiin kansainvälisen GHG-protokollan mukaisesti. Päästölaskenta perustui kirjastojen toiminnasta kerättyyn tietoon, kuten energian- ja lämmönkulutukseen, palveluiden- ja hankintojen ostoihin sekä työmatkaliikkumiseen vuonna 2022.

Porvoon pääkirjaston kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2022 olivat 185 tCO2e. (tCO2e tarkoittaa ”hiilidioksidiekvivalenttitonnia” ja sitä käytetään kasvihuonekaasupäästöjen, päästövähennysten ja hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin määrittelyssä). Verrattuna kahteen muuhun laskennassa mukana olleeseen keskisuureen kirjastoon, Valkeakoskeen ja Tammisaareen, Porvoon pääkirjaston päästöt olivat kokonaisuudessaan pienemmät. Esimerkiksi kuljetusten ja jakelun päästöt olivat verrokkikirjastoja huomattavasti pienemmät. Sitä vastoin työmatkoihin liittyvät päästöt olivat verrokkikirjastoja isommat. Polttoaineiden tuotanto ja energian siirtohäviöt nousivat myös muita suuremmiksi johtuen vihreästä sähköstä, minkä tuotanto jo itsessään aiheuttaa siirtohäviöitä.

Vertailussa muunlaisten organisaatioiden päästöihin esimerkiksi yliopistojen keskimääräiset päästöt ovat noin kolminkertaiset, 700 tCO2e. Keskimääräiset kaupan alan yrityksen vuosipäästöt ovat noin 1200 tCO2e ja keskimääräisen tuotantoyrityksen noin 1600 tCO2e.

Kirjastot tarjoavat vähäpäästöisempiä ratkaisuja

Hiilijalanjäljen yhteydessä on hyvä mainita myös hiilikädenjälki. Se kuvaa tuotteen tai palvelun käyttäjän toiminnassa tapahtuvaa kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä, kun käyttäjä korvaa vanhan toimintatavan vähäpäästöisemmällä ratkaisulla. Esimerkiksi oman ompelukoneen ostaminen (vanha toimintatapa) vs. kirjaston ompelukoneen käyttö (vähäpäästöisempi toimintatapa).

Kirjaston perusajatus on ekologinen – kirjasto on kiertotalouden kehto. Kirjastoon hankitaan yhteisin verovaroin kirjoja ja muuta materiaalia kaikkien kuntalaisten käyttöön. Viime vuosina Porvoon kirjasto on hankkinut lainattavaksi myös liikuntavälineitä, lautapelejä ja soittimia. Pääkirjaston pajalla on ompelukone, 3D-tulostin, digitointilaitteet, laminointikone ja vinyylitulostin. Asiakirjojen tulostaminen ja skannaaminen on suosittu palvelu, sillä harvalla on enää omia laitteita tähän tarkoitukseen.
Kirja-aineistoissa on paljon ympäristötietoisuuteen liittyvää kirjallisuutta, ja kirjasto järjestää ympäristöön ja luontoon liittyviä tapahtumia. Varattavat ryhmätilat tarjoavat mahdollisuuden yhteisiin kokoontumisiin.

Kirjastossa käyminen on siis aina ekoteko!