Hoppa till innehåll

Biblioteket är den cirkulära ekonomins vagga – Borgå stadsbibliotekets koldioxidavtryck har beräknats

Borgå stadsbibliotek deltog i beräkningen av koldioxidavtrycket hösten 2023 som en del av det nationella projektet "Bibliotekens miljöarbete synliggörs och väcks till liv”.

Kirjastoauto. Bokbussen.

Jämfört med de andra två medelstora biblioteken som ingick i beräkningen hade Borgå huvudbibliotek lägre totala utsläpp. Till exempel var utsläppen från transporter och cirkulation (inkluderar hur låntagarna rör sig) betydligt lägre än för de jämförbara biblioteken.

I beräkningen av bibliotekens koldioxidavtryck, som utfördes av Gaia Consulting Oy, deltog 14 bibliotek av olika storlek från hela Finland och tre bokbussar. Koldioxidavtrycket mättes enligt det internationella GHG-protokollet. Beräkningen av koldioxidavtrycket baserades på omfattande data gällande bibliotekens verksamhet, såsom energi- och värmeförbrukning, inköp av tjänster och varor och pendling 2022.

År 2022 var växthusgasutsläppen från Borgå huvudbibliotek 185 tCO2e. (tCO2e står för “ton koldioxidekvivalenter” och används för att definiera växthusgasutsläpp, utsläppsminskningar och klimatkompensation). Jämfört med de andra två medelstora biblioteken som ingick i beräkningen, Valkeakoski och Ekenäs, hade Borgå huvudbibliotek lägre totala utsläpp. Till exempel var utsläppen från transporter och cirkulation betydligt lägre än för de jämförbara biblioteken. Å andra sidan var utsläppen relaterade till pendling högre än i referensbiblioteken. Bränsleproduktion och energiöverföringsförluster var också högre på grund av produktionen av grön el, vilket i sig orsakar överföringsförluster.

Biblioteken erbjuder koldioxidsnåla lösningar

Jämfört med utsläppen från andra typer av organisationer är de genomsnittliga utsläppen från till exempel universitet ca tre gånger högre, 700 tCO2e. Det genomsnittliga handelsföretaget har årliga utsläpp på cirka 1200 tCO2e och det genomsnittliga tillverkningsföretaget cirka 1600 tCO2e.

I samband med koldioxidavtrycket är det också värt att nämna koldioxidhandavtrycket. Koldioxidhandavtrycket beskriver minskningen av växthusgasutsläpp när användaren ersätter ett gammalt sätt att göra saker med en koldioxidsnålare lösning, till exempel att köpa en egen symaskin (gammalt sätt att göra saker) jämfört med att använda en symaskin från biblioteket (sätt att göra saker med lägre utsläpp).

Bibliotekets grundtanke är ekologisk – biblioteket är den cirkulära ekonomins vagga. Biblioteket använder skattebetalarnas pengar för att köpa in böcker och övrigt material som kan användas av alla. Borgå stadsbibliotek har under de senaste åren även skaffat motionsredskap, sällskapsspel och musikinstrument för utlåning. I huvudbibliotekets verkstad finns en symaskin, en 3D-skrivare, digitaliseringsutrustning, en lamineringsmaskin och en vinylskrivare. Utskrift och skanning av dokument är en populär tjänst, eftersom få människor längre har egen utrustning för detta ändamål. Boksamlingarna innehåller mycket litteratur med anknytning till miljömedvetenhet och biblioteket ordnar evenemang med anknytning till miljö och natur. Grupprum kan bokas för att möjliggöra gruppmöten.

Så ett besök på biblioteket är alltid en miljöaktivitet.