Siirry sisältöön

Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitelmavaihtoehdot lausunnoille

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 4. maaliskuuta Kokonniemi-hankkeen suunnitelmavaihtoehtoja. Kaupunginhallitus päätti joulukuussa, että Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelua edistetään niin, että hankesuunnitelmaa valmisteleva yhtiö Kokonniemen liikuntakeskus Oy valmistelee neljä uutta vaihtoehtoa hankkeen toteutuslaajuudelle. Kahdessa vaihtoehdossa investoinnin kokonaistaso olisi korkeintaan 50 miljoonaa euroa ja kahdessa korkeintaan 40 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että uusista vaihtoehdoista pyydetään lausunnot lautakunnilta. Tämän jälkeen kaupunginhallitus käsittelee asiaa ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, minkälaista ja -laajuista liikuntakeskusta Kokonniemeen valmistellaan jatkossa.

Kustannukset nousseet ja kaupungin talouden näkymät muuttuneet heikommiksi

– Suunnitelmavaihtoehtoja pyydettiin, koska hankesuunnitelman valmistelun aikana hankkeen kustannukset ovat tarkentuneet ja nousseet. Samaan aikaan kaupungin talouden näkymät ovat muuttuneet heikommiksi, ja kaupunki käynnisti talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman valmistelun vuoden alussa, vt. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz kertoo.

– Kaupungin investointisuunnitelmaan sisältyy liikuntakeskuksen lisäksi paljon muitakin tärkeitä hankkeita seuraavien vuosien aikana, niin koulu- ja päiväkotihankkeita kuin kaupungin kasvun mahdollistavia infrahankkeitakin. Lisäksi on muistettava, että Kokonniemen liikuntakeskuksen toteuttaminen ja joukkoliikenneuudistus lisäävät merkittävästi myös kaupungin menoja tulevina vuosina, rahoitusjohtaja Henrik Rainio kuvaa.

– Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin päätöksentekijät ottavat kantaa investointi- ja kehitystarpeiden keskinäiseen priorisointiin, ja tämän pohjalta tehdään päätöksiä Kokonniemi-hankkeen laajuudesta, von Schoultz jatkaa.

Kaikki vaihtoehdot parantavat merkittävästi liikuntatiloja ja -mahdollisuuksia Porvoossa

Hankeyhtiö on valmistellut toimeksiannon mukaisesti neljä uutta vaihtoehtoa Kokonniemen liikuntakeskuksen laajuudelle ja toiminnallisuuksille.

– Kaikissa vaihtoehdoissa kaupunkilaisten liikuntatilat ja -mahdollisuudet paranevat huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna. Vaihtoehdot eroavat keskenään mm. jäähallin katsomokapasiteetin, yleisurheilumahdollisuuksien sekä matalankynnyksen toimintaan varattavan tilan koon osalta. Jäähallin katsomokapasiteetti täyttää kuitenkin kaikissa vaihtoehdoissa Mestis-kriteerit, hankeyhtiön toimitusjohtaja Kalle Myllymäki tiivistää.

Arviot vaihtoehtojen investointikustannuksista vaihtelevat 45 miljoonan euron ja 53 miljoonan euron välillä, kun alkuperäisen mallin investointikustannus on noin 60 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kaupungille tulee vielä infran ja ulkoalueiden rakentamisen kustannuksia noin 10 miljoonaa euroa kaikissa vaihtoehdoissa.

– Investointia ei yhtiön näkemyksen mukaan voi pienentää 40 miljoonaan euroon, jos halutaan toteuttaa kaupunginvaltuuston edellyttämät suunnitteluperiaatteet ja toiminnallisuudet, Myllymäki kertoo.

Päätös Kokonniemen liikuntakeskuksen jatkosuunnittelusta ja laajuudesta on tarkoitus tehdä kaupunginvaltuustossa samaan aikaan, kun valtuusto käsittelee talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaa.