Hoppa till innehåll

Planalternativen för Kokon idrottscentrum vidare för utlåtanden

Stadsstyrelsen behandlar på sitt möte den 4 mars planalternativ för Kokonprojektet. Stadsstyrelsen beslutade i december att planeringen av Kokon idrottscentrum går vidare så att bolaget Kokonniemen liikuntakeskus Oy som utarbetar projektplanen ska bereda fyra nya alternativ till hur omfattande projektet ska bli. I två alternativ skulle investeringens totala nivå vara högst 50 miljoner euro och i två andra alternativ högst 40 miljoner euro.

Stadsstyrelsen föreslås att utlåtanden om de nya alternativen begärs av nämnderna. Därefter behandlar stadsstyrelsen ärendet och ger förslag till stadsfullmäktige om hurdant och hur omfattande idrottscentrum som ska beredas till Kokon i fortsättningen, och i vilken storlek.

Kostnader stigit och utsikterna för stadens ekonomi blivit svagare

– Nya planalternativ begärdes eftersom kostnaderna för projektet har preciserats och stigit under beredningen av projektplanen. Samtidigt har utsikterna för stadens ekonomi blivit svagare, och staden inledde beredningen av ett program för produktivitet och balans i ekonomin i början av året, berättar tf. stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

– Stadens investeringsplan innehåller vid sidan om idrottscentrumet många viktiga projekt under de följande åren, såväl skol- och daghemsprojekt som infrastrukturprojekt vilka möjliggör stadens tillväxt. Dessutom bör man komma ihåg att genomförandet av Kokon idrottscentrum och förnyelsen av kollektivtrafiken avsevärt ökar också stadens utgifter under de kommande åren, beskriver finansdirektör Henrik Rainio.

– I samband med programmet för produktivitet och balans i ekonomin tar stadens beslutsfattare ställning till prioritering mellan investerings- och utvecklingsbehoven, och utifrån detta fattas beslut om Kokonprojektets omfattning, fortsätter von Schoultz.

Alla alternativ förbättrar avsevärt idrottslokaler och motionsmöjligheter i Borgå

Projektbolaget har i enlighet med uppdraget berett fyra nya alternativ till Kokon idrottscentrum i fråga om omfattning och funktioner.

– I alla alternativ förbättras stadsbornas idrottslokaler och motionsmöjligheter avsevärt jämfört med nuläget. Alternativen skiljer sig från varandra bl. a. i fråga om ishallens läktarkapacitet, möjligheter till friidrott och storleken på det utrymme som reserveras för verksamhet med låg tröskel. I alla alternativ uppfyller ishallens läktarkapacitet emellertid kraven i Mestis-serien, berättar projektbolagets verkställande direktör Kalle Myllymäki.

Uppskattningarna av investeringskostnaderna för alternativen varierar mellan 45 miljoner euro och 53 miljoner euro, medan investeringskostnaderna för den ursprungliga modellen är cirka 60 miljoner euro. Dessutom innehåller alla alternativ cirka 10 miljoner euro i kostnader för staden för byggande av infrastruktur och utomhusområden.

– Enligt bolaget kan investeringen inte minskas till 40 miljoner euro om man vill genomföra de planeringsprinciper och funktioner som stadsfullmäktige förutsätter, fortsätter Myllymäki.

Avsikten är att stadsfullmäktige ska fatta beslut om den fortsatta planeringen och storleken av Kokon idrottscentrum samtidigt som fullmäktige behandlar stadens program för produktivitet och balans i ekonomin.