Siirry sisältöön

Koronaepidemia vaikutti pelastuslaitoksen toimintaan 2020

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2020 tilastot ovat valmistuneet. Koronaepidemia vaikutti myös pelastuslaitoksen toimintaan.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2020 tilastot ovat valmistuneet. Koronaepidemia vaikutti myös pelastuslaitoksen toimintaan.

– Vuosi 2020 oli hyvinkin poikkeava, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Peter Johansson toteaa. 

Pelastusjohtaja on erittäin tyytyväinen pelastuslaitoksen suoritukseen. 

 – Henkilöstön venymisen ja hyvän asenteen ansiosta olemme pystyneet tuottamaan niitä palveluita, joita yhteiskunta meiltä tarvitsee. Tosin joissain tapauksissa hiukan poikkeavilla tavoilla. 

Viime vuonna vältyttiin palokuolemilta 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella oli viime vuonna yhteensä 2 375 pelastustehtävää. Tehtävien määrä oli samaa tasoa kuin vuonna 2019. 

Rakennuspaloja oli 48 kappaletta, mikä on enemmän kuin 2019. Vuonna 2020 Itä-Uudellamaalla kuitenkin vältyttiin palokuolemilta. Liikennevälinepaloja, automaattisten paloilmoittimien välittämiä tehtäviä ja ihmisten pelastustehtäviä oli vähemmän kuin edellisvuonna. 

Yhteensä 327 liikenneonnettomuudesta 319 tapahtui tieliikenteessä, 3 vesillä, 1 maastossa ja 4 muualla. 

Pelastuslaitoksen ensivastetehtävien määrä väheni selvästi. Tämä johtui siitä, että osan aikaa vuodesta ensivastetehtäviä ei suoritettu koronaepidemian takia. 

Vuoden 2020 rajut myrskyt näkyvät vahingontorjuntatehtävien runsaassa määrässä. 

Valvonnassa hyödynnettiin etäyhteyksiä 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen asiantuntijat tekivät vuoden 2020 aikana yhteensä 4163 valvontatoimenpidettä ja lausuntoa. Paloturvallisuuden itsearviointimateriaalia lähetettiin 2389 omakotikiinteistöön. Materiaalin palautusprosentti oli 91. 

Koronaepidemiasta huolimatta Itä-Uudenmaan pelastuslaitos saavutti valvontatoiminnalle asetetut määrälliset tavoitteet. Toimintaa jouduttiin kuitenkin sopeuttamaan. Esimerkiksi noin puolet hoitolaitosten määräaikaisvalvontaa tehtiin asiakirjojen ja etäyhteyksien avulla, koska laitoksissa ei voinut vierailla.  

Koronatilanteen takia myös turvallisuuskoulutustoimintaa jouduttiin rajoittamaan. Turvallisuuskoulutusten laajuus jäi vain kuudesosaan normaalista vuositoiminnasta. Turvallisuustietoutta jaettiin vastapainoksi sosiaalisen median kautta. 

Päivystävälle palotarkastajalle tuli vuonna 2020 hiukan vähemmän yhteydenottoja verrattuna vuoteen 2019. Tämä johtui suurelta osin erilaisten yleisötapahtumien peruuntumisesta. 

Ensihoitajat kohtasivat runsaasti koronaepäilyjä 

Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköillä oli 12 523 tehtävää vuonna 2020. Näistä 1092 oli kaikkein kiireellisimpiä, A-kategorian tehtäviä. Tehtävien määrä pysyi lähes ennallaan vuodesta 2019 (12 639 kpl). 

Maaliskuun lopulla ensihoidossa otettiin käyttöön epidemiaohjeistus ja kyseisiä tehtäviä ryhdyttiin tilastoimaan. Ensihoitajat kohtasivat covid-19 -epäilykriteerit täyttäviä potilaita yhteensä 1188 kertaa vuonna 2020. 

Lähes 39 prosenttia (4 851 kpl) ensihoitotehtävistä ei johtanut potilaan kuljettamiseen ambulanssilla. Näissä tapauksissa potilas joko hoidettiin paikan päällä tai häntä ohjeistettiin hakeutumaan tarvittaessa päivystävään hoitopaikkaan muulla kuin ambulanssilla.