Hoppa till innehåll

Coronaepidemin påverkade räddningsverkets verksamhet 2020

Räddningsverket i Östra Nylands statistik för år 2020 är färdig. Coronaepidemin påverkade även räddningsverkets verksamhet.

Räddningsverket i Östra Nylands statistik för år 2020 är färdig. Coronaepidemin påverkade även räddningsverkets verksamhet.

– År 2020 var mycket exceptionellt, konstaterar räddningsdirektör Peter Johansson från Räddningsverket i Östra Nyland. 

Räddningsdirektören är mycket nöjd med räddningsverkets prestation. 

 – Tack vare personalens flexibilitet och bra attityd har vi kunnat producera de tjänster som samhället behöver av oss, i några fall dock på lite avvikande sätt. 

Inga branddödsfall i fjol 

I fjol hade Räddningsverket i Östra Nyland totalt 2 375 räddningsuppdrag. Antalet var ungefär det samma som år 2019. 

Antalet byggnadsbränder var 48, vilket är större än år 2019. År 2020 skedde dock inga branddödsfall i östra Nyland. Antalet fordonsbränder, larm från automatiska brandlarmanläggningar och räddning av människor var mindre än året innan. 

Antalet trafikolyckor var totalt 327, varav 319 skedde i vägtrafiken, 3 till havs, 1 i terrängen och 4 annanstans. 

Antalet första insatsens uppdrag minskade tydligt. Detta berodde på att första insatsens uppdrag inte gjordes under en tid på grund av coronaepidemin. 

De hårda stormarna år 2020 ledde till ett stort antal skadebekämpningsuppdrag. 

Distansförbindelser utnyttjades vid tillsyn 

Räddningsverkets experter vidtog och gav totalt 4 163 tillsynsåtgärder och utlåtanden år 2020. Självvärderingsmaterial för brandsäkerhet skickades till 2 389 egnahemsfastigheter. Av dem returnerade 91 procent materialet. 

Trots coronaepidemin uppnådde Räddningsverket i Östra Nyland de kvantitativa målen som ställts för tillsynsverksamheten. Räddningsverket var ändå tvunget att anpassa verksamheten. Till exempel gjordes cirka hälften av de periodiska tillsynerna i vårdinrättningar med dokument och distansförbindelser eftersom det inte var möjligt att besöka inrättningarna.  

På grund av coronaläget kunde räddningsverket inte ordna säkerhetsutbildningar i samma utsträckning som vanligt. Räddningsverket kunde ordna endast en sjättedel av de vanliga årliga säkerhetsutbildningarna. Däremot delade räddningsverket ut säkerhetsinformation i sociala medier. 

Den jourhavande brandinspektören kontaktades inte riktigt lika ofta 2020 som 2019. Det här berodde till största delen på att olika evenemang för allmänheten ställdes in. 

Akutvården mötte många eventuella coronafall 

Enheterna inom räddningsverkets akutvård hade 12 523 uppdrag år 2020. Av dem var 1 092 mycket brådskande uppdrag (kategori A). Antalet var nästan det samma som år 2019, då antalet var 12 639. 

I slutet av mars tog akutvården i bruk särskilda anvisningar för epidemin och började föra statistik över dessa uppdrag. År 2020 träffade akutvårdarna totalt 1 188 patienter som misstänktes vara drabbade av coronaviruset. 

I nästan 39 procent av fallen (4 851 gånger) transporterades patienten inte med ambulans. I dessa fall skötte akutvårdarna patienten på platsen eller gav patienten anvisningar om att vid behov söka sig till en jourhavande vårdplats på ett annat sätt.