Siirry sisältöön

Koululaisten iltapäivätoiminta Porvoossa

Noin 550 porvoolaiselle koululaiselle järjestetään iltapäivätoimintaa lukuvuotena 2020-2021, noin 60 prosenttia näistä on ekaluokkalaisia. Iltapäivätoimintaa järjestää tuttujen toimijoiden lisäksi uutena toimijana Pilke päiväkodit Oy, joka ottaa vastuun kuudesta iltapäiväkerhosta.

Noin 550 porvoolaiselle koululaiselle järjestetään iltapäivätoimintaa lukuvuotena 2020-2021, noin 60 prosenttia näistä on ekaluokkalaisia. Iltapäivätoimintaa järjestää tuttujen toimijoiden lisäksi uutena toimijana Pilke päiväkodit Oy, joka ottaa vastuun kuudesta iltapäiväkerhosta.

Päätökset iltapäiväkerhopaikasta lähetetään Wilman kautta 15. toukokuuta alkavalla viikolla niiden oppilaiden huoltajille, jotka ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan mennessä.

Iltapäivätoiminta on vapaa-ajan toimintaa, jota perusopetuslain mukaisesti voidaan tarjota jokaisen koulupäivän jälkeen perusopetuksen vuosiluokkien 1-2 oppilaille sekä niille vuosiluokkien 1-9 oppilaille, joilla on päätös erityisestä tuesta.

Toimipisteet pysyvät, muutoksia iltapäiväkerhojen järjestäjissä

Lukuvuonna 2020-2021 Porvoossa toimii 17 iltapäiväkerhoa, joita järjestää seitsemän palveluntuottajaa. Uutena toimijana aloittaa Pilke päiväkodit Oy, joka järjestää iltapäivätoimintaa Tolkkisten koulun, Albert Edelfeltin koulun, Huhtisen koulun, Eklöfska skolanin, Strömborgska skolanin sekä Kevätkummun koulun/Vårberga skolan yhteydessä. Kulloon koulun iltapäiväkerhoa hoitaa ensi lukuvuodesta alkaen Suomalainen seurakunta, joka myös vastaa Kerkkoon ja Hamarin iltapäiväkerhoista. Muut palveluntuottajat ovat Ilolan koti- ja kouluyhdistys, Kvaba hem och skola, Sannäs hem och skola, Grännäs hem och skola ja Porvoon liikunnallinen iltapäiväkerho. Näiden lisäksi myös Porvoon taidekoulu järjestää iltapäiväkerhotoimintaa.

Iltapäivätoiminta saa kiitosta

Porvoon kaupungin koulutuspalvelut kartoitti loppuvuodesta 2019 tyytyväisyyskyselyn avulla iltapäivätoiminnan sisältöä ja lasten osallisuutta. Lapset vastasivat kyselyyn yhdessä huoltajansa kanssa. Tuloksista voi päätellä, että lapset viihtyvät iltapäiväkerhossaan ja heillä on siellä turvallinen olo. Lapset kokevat, että heitä kuunnellaan, he saavat riittävästi huomiota ja tuntevat itsensä hyväksytyksi ryhmässään. Jokainen lapsi koki myös, että hänellä on ystäviä iltapäiväkerhossa.

Monet lapsista toivoivat rauhallisia paikkoja rentoutumiselle ja myös rauhallisia aktiviteetteja kuten esimerkiksi satuhetkiä ja rentoutumisharjoituksia. Jotkut kaipasivat myös monipuolisempaa sisältöä ja suurempaa leluvalikoimaa.

Lisätietoja:
koulutusjohtaja Jari Kettunen
puh. 040 514 1133
jari.kettunen@porvoo.fi

iltapäivätoiminnan koordinaattori Anne Lindholm
puh. 040 195 2805
anne.ch.lindholm@porvoo.fi

Pilke päiväkodit Oy, iltapäivätoiminnan johtaja, Nico Silenius
puh. 050 3555 655