Hoppa till innehåll

Eftermiddagsverksamhet för skolelever i Borgå

För cirka 550 skolelever i Borgå ordnas eftermiddagsverksamhet under läsåret 2020–2021. Av dessa är cirka 60 procent elever i årskurs 1. Utöver de bekanta aktörerna kommer en ny aktör att ordna eftermiddagsverksamhet i och med att Pilke päiväkodit Oy tar över ansvaret för sex eftermiddagsklubbar.

För cirka 550 skolelever i Borgå ordnas eftermiddagsverksamhet under läsåret 2020–2021. Av dessa är cirka 60 procent elever i årskurs 1. Utöver de bekanta aktörerna kommer en ny aktör att ordna eftermiddagsverksamhet i och med att Pilke päiväkodit Oy tar över ansvaret för sex eftermiddagsklubbar.

Beslutet om en plats inom eftermiddagsverksamheten skickas via Wilma under veckan som börjar den 15 maj till de vårdnadshavare som har lämnat in en ansökan inom utsatt tid.

Med eftermiddagsverksamhet avses fritidsverksamhet som enligt lagen om grundläggande utbildning kan erbjudas varje dag efter skoldagens slut till elever i årskurserna 1–2 samt till elever i årskurserna 1–9 som har beslut om särskilt stöd.

Verksamhetsställen förblir desamma, ändringar bland eftermiddagsklubbarrangörerna

Under läsåret 2020–2021 finns det i Borgå 17 eftermiddagsklubbar som ordnas av sju serviceproducenter. Som ny aktör ordnar Pilke päiväkodit Oy eftermiddagsverksamhet i Tolkkisten koulu, Albert Edelfeltin koulu, Huhtisen koulu, Eklöfska skolan, Strömborgska skolan samt i Kevätkummun koulu/Vårberga skola. Från nästa läsår ordnas eftermiddagsklubben i Kullo skola av Finska församlingen som också svarar för eftermiddagsklubbar i Kerko och Hammars. De övriga serviceproducenterna är Ilolan koti- ja kouluyhdistys, Kvaba hem och skola, Sannäs hem och skola, Grännäs hem och skola och Porvoon liikunnallinen iltapäiväkerho. Utöver dessa ordnar Borgå konstskola också eftermiddagsklubbverksamhet.

Eftermiddagsverksamheten får beröm

Borgå stads utbildningstjänster kartlade mot slutet av år 2019 med hjälp av en nöjdhetsenkät innehållet i eftermiddagsverksamheten och barnens delaktighet. Barnen besvarade enkäten tillsammans med sin vårdnadshavare. Av resultaten kan man dra den slutsatsen att barnen trivs i sin eftermiddagsklubb och att de känner sig trygga där. Barnen upplever att de blir lyssnade, de får tillräckligt uppmärksamhet och att de blir accepterade i sin grupp. Alla barnen upplevde också att de har vänner i eftermiddagsklubben.

Många av barnen önskade lugna platser för avkoppling och också lugna aktiviteter såsom t.ex. sagostunder och avkopplingsövningar. Några önskade också ett mångsidigare innehåll och ett större leksaksurval.

Ytterligare information:
utbildningsdirektör Jari Kettunen
tfn 040 514 1133
jari.kettunen@porvoo.fi

koordinator för eftermiddagsverksamheten Anne Lindholm
tfn 040 195 2805
anne.ch.lindholm@porvoo.fi

Pilke päiväkodit Oy, direktör för eftermiddagsverksamheten, Nico Silenius
tfn 050 3555 655