Siirry sisältöön

Kuntalaisilta kysytään palautetta nuorisotyön kehittämiseksi

Porvoon kaupungin nuorisotiloilla kerätään kyselyllä nuorilta palautetta nuorisotyöstä. Kysely toteutetaan yhtä aikaa monilla paikkakunnilla Suomessa. Nuorten vastauksia käytetään nuorisotilatyön arviointiin ja kehittämiseen.

nuoren kengät.

Kysely tulee olemaan avoinna nuorisotiloilla neljän viikon ajan, 16.10.–19.11.2023. Kyselyn kautta nuorisopalvelut saavat tietoa toimintaansa osallistuvien nuorten näkemyksistä ja kokemuksista liittyen muun muassa turvallisuuteen, osallisuuteen ja kaverisuhteisiin.

Tänä syksynä toteutetaan ensimmäistä kertaa myös kuntalaiskysely niille alle 20- vuotiaille nuorille, aikuisille ja yhteistyökumppaneille, jotka eivät osallistu toimintaan. Sen avulla kartoitetaan, millaisia mielikuvia kunnan nuorisotyöhön liitetään ja selvitetään syitä siihen, miksi toimintaan ei osallistuta. Vastauksia kerätään 16.10.–19.11. eli samaan aikaan toimintaan osallistuville nuorille suunnatun kyselyn kanssa.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 5–10 minuuttia. Vastaukset ovat täysin anonyymejä. Kyselyn alussa valitaan kunta ja nuorisotila tai alue. Ennen varsinaisia kysymyksiä kysytään vastaajan taustatietoja. Taustatietojen jälkeen tulee joukko erilaisia väittämiä, joilla selvitetään kuntalaisten mielikuvia kunnan nuorisotyöstä.
Kyselyt toteutetaan osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan toimintaa. Osaamiskeskus Kanuuna vahvistaa toiminnallaan valtakunnallisesti muun muassa nuorisotyön osaamista ja yhteistyötä, sekä kehittää ja mallintaa nuorisotyön laadun arviointia.