Siirry sisältöön

Kuntatekniikan investointimäärärahat etenevät kaupunginhallituksen käsittelyyn

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 1. kesäkuuta määrärahojen myöntämistä Kulloon yritysalueen rakentamiseen sekä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa toteutettavien kevyen liikenteen väylien toteuttamiseen. Hankkeiden aikataulut ja kustannusarviot eivät olleet tiedossa vielä kuluvan vuoden talousarvioita laadittaessa.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 1. kesäkuuta määrärahojen myöntämistä Kulloon yritysalueen rakentamiseen sekä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa toteutettavien kevyen liikenteen väylien toteuttamiseen. Hankkeiden aikataulut ja kustannusarviot eivät olleet tiedossa vielä kuluvan vuoden talousarvioita laadittaessa.

Kulloon yritysalueen rakennussuunnittelu on valmistunut, ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kuluvan vuoden lokakuussa. Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että kuntatekniikan investointimäärärahaan hyväksytään vuodelle 2020 miljoonan euron ylitys. Samalla hyväksytään ohjeellinen rahoitussuunnitelma vuosille 2021 ja 2022 Kulloon yritysalueen urakoinnin toteuttamiseksi. Alustavat määrärahavaraukset olisivat 6 miljoonaa euroa vuodelle 2021 ja 4,2 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Määrärahasta päättää lopulta kaupunginvaltuusto.

Kilpilahdessa Porvoon tärkein yritystonttialue

– Kulloon yritysalue on Porvoon tärkein yritystonttialue lähivuosina. Alueen tonteista on jo ollut kysyntää. Aluetta tullaan markkinoimaan Kilpilahden yritysalueen nimellä mm. kiertotalouteen sopivana alueena, ja tämän odotetaan lisäävän Porvoon houkuttelevuutta. Alue tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia energia- ja kemianteollisuuden alihankkijaverkostolle, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz kuvaa. 

Alueen asemakaava mahdollistaisi arviolta noin 400–500 uutta työpaikkaa ja 39 uuden tontin rakentamisen, joissa on rakennusoikeutta yhteensä 175 000 k-m². Nykyisin alueella on noin 250 työpaikkaa.

–  Varovaisen laskelman mukaan Kulloon alueen rakentaminen voisi kasvattaa kaupungin verotuloja vuosittain yhteensä noin 1,3–1,4 miljoonaa euroa, olettaen, että tontit menevät kaupaksi ja alueelle saadaan uusia yrityksiä. Kaupunki saa arviolta 4,6 miljoonaa euroa tuloja tontin myynnistä ja maankäyttösopimuksista.

Rakennussuunnitelmien mukaisten kustannusten arvioidaan olevan noin 14 miljoonaa euroa (alv 0 %), viimeistelytyöt eli asfaltointi ja istutukset mukaan lukien. Kuntatekniikan osuus kokonaiskustannuksista on noin 11,2 miljoonaa euroa ja Porvoon veden 2,8 miljoonaa euroa. Kustannusten todellinen määrä ja jakautuminen selviää urakoitsijan valinnan yhteydessä elo–syyskuun aikana.

Alueen tonttien markkinointi voidaan aloittaa, kun kunnallistekniikan valmistumisen aikataulu on tiedossa. Maanomistajat ovat maksaneet maankäyttökorvauksia noin 2 miljoonan euron edestä. He eivät myöskään voi myydä tontteja eivätkä saada tuloja alueelta, ennen kuin alueella on riittävä kunnallistekniikka. Tällä hetkellä on menossa kunnallistekniikan rakentamisen kilpailutus. Tavoitteena on aloittaa kunnallistekniikan rakentaminen syksyllä 2020 ja aloittaa tonttien rakentaminen vuoden 2021 loppupuolella.

Kevyen liikenteen väylien turvallisuutta parannetaan

Porvoon kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus ovat valmistelleet yhteistyönä useamman vuoden ajan maantie 170 sekä Myrskyläntien kevyenliikenteen väylien turvallisuuden parantamista. Kummassakin hankkeessa suunnittelun ja rakentamisen kustannukset on sovittu jaettavaksi puoliksi.

Maantie 170 kevyenliikenteen väylästä on jo rakennettu ensimmäinen osa Kulloon ja Tyysterintien väliselle osuudelle. Uudenmaan ELY-keskus on saanut valtion budjetista määrärahan kevyenliikenteen väylien rakentamiseksi Tyysterintien ja Ernestantien väliselle osuudelle sekä Myrskyläntiellä Parikiventien ja Papinjärventien väliselle osuudelle.

–  ELY-keskuksen määrärahat ovat varattu vuosille 2020–2022. Jotta hankkeet pystytään toteuttamaan, tulee myös Porvoon kaupungin osoittaa tarvittavat määrärahat talousarviossaan. Tämänhetkisen kustannusarvion arvion mukaan kaupungille tulee 400 000 euron kustannuksen Myrskyläntien kevyenliikenteen väylästä ja 1,3 miljoonan euron rakennuskustannukset maantien 170:n kevyenliikenteen väylästä, Fredrick von Schoultz toteaa. 

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että kuntatekniikan investointimäärärahaan hyväksytään 400 000 euron ylitys vuodelle 2020. Samalla vuodelle 2021 hyväksytään ohjeellinen rahoitussuunnitelma maantie 170 ja Myrskyläntien kevyenliikenteen väylän urakoinnin toteuttamiseksi. Alustava määrärahatarve vuodelle 2021 olisi 1,3 miljoonaa euroa. Lopullisesti tästäkin määrärahasta päättää kaupunginvaltuusto.