Siirry sisältöön

Kysely käynnissä! Huoltajakyselyt ovat tärkeitä sivistystoimen laatutyölle

Porvoon varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut kysyy huoltajien näkemyksiä muun muassa lapsen oppimisesta ja kehittymisestä, yhteistyöstä kodin kanssa ja toiminnan turvallisuudesta.

Porvoon varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut kysyy huoltajien näkemyksiä muun muassa lapsen oppimisesta ja kehittymisestä, yhteistyöstä kodin kanssa ja toiminnan turvallisuudesta.

Tiedote päivitetty 30.3.2021! Huoltajakyselyt avoinna 5.4.2021 asti!

Myös kouluterveyskysely oppilaille ja opiskelijoille tehdään kevään aikana.

– Toivomme, että juuri näihin kyselyihin vastataan ahkerasti. Huoltajakyselyt ovat keskeinen osa palveluiden laadullista kehittämistä. Tuloksiin suhtaudutaan vakavasti ja toimintaa kehitetään vastausten pohjalta sekä koulu- ja päiväkotitasolla että kaupunkitasolla, kehittämispäällikkö Minna Öhman kertoo.

Huoltajakyselyt tehdään varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 2-3 vuoden välein sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

– Palautteen perusteella tarkastelemme yhteisiä toimintatapoja ja käytäntöjä. Tarvitsemme tietoa muun muassa siitä, miten lasten aloitus varhaiskasvatuksessa on sujunut, miten varhaiskasvatus ja esiopetus edistävät lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä miten yhteistyön tekemisen tapoja perheiden kanssa voidaan parantaa, varhaiskasvatuksen ohjaaja Jaana Häkkinen kertoo.

Kouluja koskevat huoltajakyselyt tehdään joka kolmas vuosi peruskoulun huoltajille. Kysely on suomeksi ja ruotsiksi, ja nyt ensimmäistä kertaa myös englanniksi.

– On tärkeää, että saamme huoltajien näkemyksiä laajasti ja monipuolisesti, jotta voimme jatkuvasti kehittää koulutoimintaa kohti parasta mahdollista koulua, koulutusjohtaja Rikard Lindström sanoo.

– Koulutuspalveluissa haluamme erityisesti kuulla, huoltajien näkemyksiä siitä, miten oppilaiden erilaiset tarpeet huomioidaan, miten turvallisena kouluympäristö koetaan ja miten yhteistyö kodin ja koulun välillä toimii, koulutusjohtaja Jari Kettunen avaa.

Koulutuspalveluiden huoltajakyselystä lähti virheellisesti tieto Wilman kautta myös lukioiden huoltajille, mutta kysely koskee siis peruskoulun huoltajia.

Linkit kyselyihin: