Siirry sisältöön

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunnan päätökset 12.5.2020

Toimitusjohtajan katsaus 

Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista. 

Tilapalvelujen rakenteelliset muutokset ja säästötoimenpiteet 

Porvoon tilapalveluiden virkamiesjohto on valmistellut esityksen toiminnallisista  muutoksista, joilla voidaan saavuttaa säästöjä jo kuluvana vuonna mutta myös tulevina vuosina.

Säästöjä voidaan saada siirtymällä käyttämään edullisempia raaka-aineita ruokapalveluissa luopumatta korkeasta raaka-aineiden kotimaisuusasteesta, siirtymällä markkinoilta hankittaviin kylmiin kotipalveluaterioihin, jolloin saavutetaan merkittävä säästö kuljetuskustannuksia ja nostamalla konelumitöiden hälytysrajaa uudessa hankinnassa. 

Esitetyillä toiminnallisilla muutoksilla voidaan ulkoisissa kustannuksissa saavuttaa 390 000 euroa säästöä vuonna 2020 ja 722 000 euroa vuonna 2021. Koronaepidemian ja myyntituottojen merkittävästä vähenemisestä johtuen liikelaitoksen tulos on jäämässä merkittävän alijäämäiseksi 2020. Tästä syystä säästöt huomioidaan vasta vuoden 2021 asiakasmaksuissa. 

Markku Mikkola ehdotti, että johtokunnan esitykseen lausetta rakenteellisista muutoksista ja säästötoimenpiteistä muutetaan seuraavasti.  Ehdotuksessa ei kuitenkaan olla luopumassa kotimaisuusasteesta, eikä strategian mukaisista tavoitteista.

Esitys voitti äänin 4 (Niklas Grönroos, Eija Saarela, Jaana Koskenniemi ja Markku Mikkola) – 1 (Torolf Bergström) alkuperäisen esityksen. 

Porvoon tilapalveluiden johtokunta päättää hyväksyä esitetyt toiminnalliset säästöt kokouksessa tehdyllä muutoksella. 

Lausunto kaupunginhallitukselle kestävän talouden ohjelmasta 2020-2026 

Tämän hetken arvioiden mukaan koronakriisi heikentää kaupungin taloutta noin 15–20 miljoonalla eurolla tänä vuonna. Ensi vuoden osalta erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat kasvamaan, ja verotulojen kertymä jäänee odotetusta. Maan hallitus on kevään kehysriihessä lupautunut tukemaan kuntia taloudellisesti, mutta valtion tuen määrä ei kata läheskään koko sopeutustarvetta.

Kaupungin kestävän talouden ohjelma sisältää seuraavat kokonaisuudet toimenpide-ehdotuksiksi: rakenteelliset sopeutustoimet, investointien priorisoinnin, henkilöstöjärjestelyt, asiakasmaksut ja veroprosentit. Ohjelma on vasta luonnos, ja se tarjoaa mahdollisuuden käydä keskustelua, miten kaupungin toimintaa kehitetään ja mitä erityisesti priorisoidaan.                        

Liikelaitos Porvoon tilapalvelujen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle lausunnon liitteenä olevasta Kestävän talouden ohjelmasta 2020 – 2026 ja toteaa, että tilapalveluiden ohjelman sivulle 20 lisätään ettei ehdotuksessa olla kuitenkaan luopumassa kotimaisuusasteesta, eikä strategian mukaisista tavoitteista.

Vuoden 2020 talousarvion ensimmäinen osavuosiraportti ja ennusten talouden toteutumisesta

Kuluvan vuoden ensimmäinen osavuosiraportti annetaan huhtikuun tietojen pohjalta ja raportissa keskitytään olennaiseen eli talouden ja toiminnan tavoitteiden ennusteeseen sekä koronatilanteen vaikutuksiin.

Koronaepidemiasta johtuen suuri määrä tilapalveluiden palvelukohteita on suljettu maaliskuun puolivälistä lähtien ja koulut siirtyivät etäopetukseen 18.3. lähtien Albert Edelfeltin koulua ja Strömborgska skolania lukuun ottamatta. Varhaiskasvatus on sopeuttanut toimintaa siten, että päiväkoteja on suljettu ja avoimissa päiväkodeissa ryhmäkoot ovat pieniä.

Tämän hetken arvio mukaan myyntituotot sivistyksen ateriapalveluiden osalta pienenee noin 840 000 euroa. Siivouksessa maksutuottojen on arvioitu pienentyvän asiakashyvitysten johdosta n 485 000 eurolla. Koronaepidemia ei ole vaikuttanut merkittävästi kiinteistönhoitoon mutta käyttäjäpalveluissa on muutoksia. Säästyvää käyttäjäpalveluaikaa on käytetty etälounaiden liikenteenohjaukseen.

Porvoon tilapalveluiden johtokunta merkitsi osavuosiraportin tiedoksi.

Viranhaltijapäätökset

Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset 17, 19-26/2020.