Siirry sisältöön

Lumensulamisvedet ovat aiheuttaneet lyhyitä ylivuotoja Virtaalan pumppaamolla 23.3.

Lumensulamisvesien takia on aiheutunut lyhyitä ylivuotoja Virtaalan jätevedenpumppaamossa iltapäivän ja nyt alkuillan aikana. Virtaalantien pumppaamo sijaitsee Saksalantien ja Virtaalantien risteyksen kohdalla.

Tieto ylivuodoista toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille, vuotomäärät ilmoitetaan, kun ne ovat saatavilla.

Pumppaamoylivuotojen minimoimisen kannalta on tärkeä edistää erilaisia hulevesiratkaisuja, joilla estetään sadevesien pääsy viemäriverkostoon. Sade- ja lumen sulamisvesiä voidaan viivyttää ja ohjata esimerkiksi viivytysaltaiden avulla, riittävillä viheralueilla, läpäisevillä pinnoilla ja hulevesiverkostoa rakentamalla ja saneeraamalla.