Siirry sisältöön

Maksaisitko enemmän ilmastoystävällisestä tuotteesta tai palvelusta?

Porvoon kaupunki on avannut asukaskyselyn koskien pk-yritysten ja kaupungin tuottamien tuotteiden ja palveluiden ilmastoystävällisyyttä. Kyselyn avulla kartoitetaan porvoolaisten ajatuksia ilmastoystävällisyydestä ja sen merkitystä asukkaille. Kysely on avoinna 25.10.–12.11.

Nainen ostoksilla.

Asukaskysely on osa kaksivuotista Co2Jump – Ilmastoloikka kumppanuuteen! -hanketta, jossa kehitetään pk-yritysten liiketoiminnan ilmastokestävyyttä ja Porvoon kaupungin edelläkävijyyttä ilmastokysymysten ratkaisijana. Hanketta johtaa kehitysyhtiö Posintra ja toteuttajana hankkeessa on mukana myös Laurea-ammattikorkeakoulu.
Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella asiakaspalvelupiste Kompassissa, pääkirjastossa sekä Gammelbackan ja Kevätkummun kirjastoissa.

Tavoitteena Porvoon oma ilmastokumppanuusmalli elinkeinoelämän ja kaupungin välille

Uudenlaista ja yhteisöllistä ilmastokumppanuuden toimintamallia muotoillaan ja pilotoidaan osana hanketta yhteistyössä kaupungin ja noin 40:n Porvoon seudulla toimivan pk-yrityksen kanssa

-Ilmastokumppanuusmalli ei ole Suomessa uusi asia, mutta nyt sitä lähdetään kehittämään myös Porvooseen. On tärkeää, että malli palvelee niin kaupungin kuin pk-yritysten tarpeita ja, siksi sitä kehitetään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa, kertoo kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.
Uutta hankkeessa on verkostomainen toimintatapa, jossa yhdistetään Posintran tarjoama yritysneuvonta ja -kehittäminen Laurean kiertotaloustyökalun kanssa.

-Tavoitteena on, että hankkeen kohdeyritykset muodostavat omat hiilitiekarttansa sekä tekevät päästövähennyksiä edistäviä uusia ratkaisuja. Hankkeessa myös lisätään ymmärrystä siitä, miten esimerkiksi energiasiirtymän tukemiseksi voidaan hankkia rahoitusta, kertoo kehitysyhtiö Posintran projektipäällikkö Christina Sani.

Ensivaiheessa kehitystyöhön kutsutaan mukaan pk-yrityksiä, jotka tekevät yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Myöhemmässä vaiheessa hanke on avoin kaikille niille pk-yrityksille, jotka ovat motivoituneita kehittämään liiketoimintaansa ilmastoystävällisemmäksi.

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto

Hanke käynnistyi keväällä 2023 ja päättyy syksyllä 2025. Päärahoittajana hankkeessa on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja hankkeen kokonaisbudjetti noin 483 000 euroa.

-Kaupungin rahoitusosuus hankkeesta on noin 85 000 euroa. Osallistumalla hankkeeseen kaupunki edistää strategiansa mukaisesti niin kaupungin omia kuin elinkeinoelämän vihreän siirtymän tavoitteita, kertoo Päivärinta.